Ftehim Settorjali Ġdid għad-Dental Surgery Assistants

DentalTools

It-Taqsima Servizzi tas-Saħħa fi ħdan il-Union Ħaddiema Maqghudin (UĦM) illum iffirmat Ftehim Settorjali ġdid għad-Dental Surgery Assistants. Dawn il-ħaddiema sal-llum kienu mingħajr struttura u mingħajr ftehim. Permezz tal-ftehim iffirmat, it-Taqsima Servizzi tas-Saħħa ħolqot struttura għad-Dental Surgery Assistants kollha  li jaħdmu ġewwa l-Isptar Mater Dei u ġewwa ir-Residenza San Vinċens De Paul.

Protest Ġudizzjarju mill-UĦM kontra l-MIA

Illum il-UĦM ippreżentat protest ġudizzjarju kontra l-Malta International Airport plc (MIA) f’isem il-ħaddiema fis-sezzjonijiet tal-Customer Service Attendants, Informational Technology, Information Management, Electronics u Networks.  Minħabba l-intenzjoni tal-Kumpanija MIA li tkompli il-proċess ta’ outsourcing ta’ diversi sezzjonijiet mingħajr konsultazzjoni/diskussjonijiet adegwati mall-UĦM. Il-protest kien ippreżentat mill-avukati tal-union, Dr. Ian Spiteri Bailey u Dr. Andrew Grima rispettivament. 140520…