Il-UĦM Voice of the Workers ma tiffirmax kuntratti li ma tkunx rat

F’ittra li bagħtet lil membri mit-Taqsima tas-Saħħa, il-UĦM Voice of the Workers spjegat il-pożizzjoni tagħha u għamlitha ċara li mhux se tiffirma ftehim mal-Gvern dwar il-PPPs. Dan sakemm il-kuntratt oriġinali ma jiġix ippubblikat u mpoġġi taħt l-iskrutinju tal-Uffiċċju tal-Verifika (NAO). Gian Paul Gauci, Assistent Direttur, fisser x’ġara fin-negozjati mal-Ministeru tas-Saħħa u x’inhi r-raġuni wara din…