Is-sinerġija bejn it-teknoloġija u x-xogħol diskussa f’seminar Ewropew bis-sehem tal-UĦM

Jeħtieġ li s-sistema edukattiva tiffoka iżjed fuq l-innovazzjoni u l-ħiliet neċessarji sabiex inkunu kapaċi naħdmu iżjed fl-era diġitali. Għaldaqstant it-tfal tagħna għandhom jitrawmu miċ-ċkunija u jkunu edukati iżjed fit-teknoloġija tal-informazzjoni qabel ma jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dan sostnih, fost oħrajn, Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice  of the Workers f’seminar organizzat minn Krifa, WOW Europe…