IFFIRMAT FTEHIM KOLLETTIV BEJN IL-FONDAZZJONI TAL-KONKATIDRAL TA’ SAN ĠWANN U L-UĦM VOICE OF THE WORKERS

Il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann u l-UĦM Voice of the Workers iffirmaw ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Fondazzjoni wara li dan ġie approvat mill-ħaddiema. Il-ftehim, li jibda jgħodd minn Jannar 2020, ikopri erba’ snin u ġie ffirmat minn Mons. Prof. Emmanuel Agius, President tal-Fondazzjoni u mis-Sur Mario Sacco, u mis-Sur Ramon Francalanza, Assistent Direttur u Maniġer…