Azzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

L-avukati u l-prokuraturi legali fl-Uffiċju tal-Avukat Ġenerali bdew b’numru ta’ azzjonijiet industrijali wara li l-maniġment irrifjuta li jibda taħditiet fuq ftehim kollettiv. F’Settembru 2020, il-UĦM Voice of the Workers ingħatat l-għarfien ewlieni ta’ dawn il-professjonisti. Minħabba li qatt ma kienu koperti b’xi ftehim kollettiv, u anke fl-isfond ta’ riforma mitluba mill-Kummissjoni Venezja, il-unjin talbet li…