fbpx

Il-UĦM tniedi uffiċċjalment il-proġett Voice of the Workers

Data: Nhar il-Ħamis 27 ta’ Frar 2014

Ħin: 10.00hrs

Post: Villa Arrigo St. Paul’s Street San Pawl Tat-Targa

Saret tnedija għall-istampa llum mill-UHM biex tniedi l-proġett il-ġdid tagħha ‘Voice of the Workers’. Il-proġett qed jitmexxa bi sħubija mal-MCESD.

Is-Segretarju Ġenerali tal-UHM Josef Vella spjega li “il-viżjoni tal-UHM biex issaħħaħ il-vuċi tal-ħaddiema fi djalogi soċjali qed isseħħ permezz tal-proġett Voice of the Workers”. Huwa enfasizza li “id-Djalogu Soċjali f’Malta huwa aktar b’saħħtu, iżda jeħtieġ li l-parteċipazzjoni tissaħħaħ mill-qiegħnett. Dan huwa l-għan ta’ dan il-proġett, li l-ħaddiema Maltin ikunu mgħammra biex jipparteċipaw fi djalogi soċjali. Dan jgħin biex il-politiki soċjali u ekonomiċi lokali u Ewropej jirriflettu aħjar ir-realtajiet u l-bżonnijiet tas-soċjetà tagħna”.

Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg u s-Segretarju Ġenerali tal-UHM Josef Vella indirizzaw it-tnedija għall-istampa u enfasizzaw il-valur u l-importanza li jkun hemm appoġġ biex is-soċjetà ċivili tagħmel użu minn fondi tal-UE biex jitjieb id-Djalogu Soċjali.

Waqt it-tnedija, il-kandidati għall-MPE u rappreżentanti tal-MCESD iddiskutew kif il-ħaddiema jistgħu jkunu mgħammra aħjar biex isaħħu leħinhom biex isawru politiki lokali u Ewropej. Huma wkoll formalment abbonaw għar-rivista ta’ kull ġimgħa tal-proġett li huwa strumentali biex jipprovdi informazzjoni u edukazzjoni għat-trawwim tal-ħaddiema biex isemmgħu leħinhom.

Il-proġett fil-qosor

Il-UĦM bi sħubija mal-MCESD qed jimmaniġġja l-proġett ESF 4.221 ‘Voice of the Workers’. Permezz ta’ dan il-proġett, nixtiequ niżviluppaw ulterjorment il-kapaċità tal-ħaddiema biex jikkontribwixxu b’mod attiv għad-djalogu soċjali f’Malta bħala mezz biex jimplimentaw sħubijiet effettivi u biex jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli ta’ Malta.

Barra minn hekk, il-UHM tixtieq ukoll tiżviluppa perċezzjoni ġdida tal-parteċipazzjoni tat-trejd unjins u r-relazzjoni bejn l-unjins u l-ħaddiema billi l-ħaddiema jingħataw is-setgħa fi kwistjonijiet relevanti għar-rwolijiet tagħhom bħala ħaddiema u bħala ċittadini.

Sit elettroniku u rivista elettronika

Dan il-proġett għandu sit elettroniku www.voiceoftheworker.eu u rivista elettronika attraenti li toħroġ kull ġimgħa. Minn Jannar 2014 sa issa ġew ippubblikati seba’ rivisti http://www.voiceoftheworkers.eu/emagazine-on-social-dialogue li jittrattaw kwistjonijiet soċjali kurrenti inkluż il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; it-tluq kmieni mill-iskola; u l-importanza tad-djalogu soċjali.

Bosta msieħba soċjali u politiċi qed jappoġġjaw il-proġett u jikkontribwixxu fir-rivista elettronika tal-proġett.

Il-pass li jmissPortal tal-Web u taħriġ

il-pass li jmiss fil-proġett huwa t-tnedija ta’ portal tal-web għal taħriġ u informazzjoni flimkien ma’ għadd ta’ programmi ta’ taħriġ bil-għan li jagħtu s-setgħa lill-ħaddiema. Il-pjan tagħna huwa li dawn inneduhom matul ix-xhur li ġejjin.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment