fbpx

No products in the basket.

Search

News

Breaking News

Cleaners fl-MCAST mhux se jibqgħu jitlfu l-leave wara intervent tal-UHM

Breaking News

Iffirmat il-ftehim kolletiv tal-Università ta’ Malta

Breaking News

Iffirmat il-ftehim kollettiv tal-Fondazzjoni ta’ Servizzi Soċjali

Breaking News

Direttivi lill-ħaddiema tal-Università ta’ Malta

Breaking News

Avviż dwar l-istrajk tal-għalliema

Breaking News

Talba għal-laqgħa fuq kwistjoni li tolqot 50,000 ħaddiem

Breaking News

Malta Ġusta se tfisser budget ta’ ingann

Breaking News

Tkomplix tiddiskrimina mal-ħaddiema sospiżi

Breaking News

Gaetano Tanti – Għalina li ġejna mrawwmin fit-trejdunjonizmu taħtu, llum tlifna missier

Breaking News

Inkjesta pubblika tista’ tidentifika nuqqasijiet istituzzjonali

Breaking News

Il-COLA u l-Bolla m’għandhomx ikunu intaxxati

Breaking News

Il-UHM se tieħu sehem fil-protesta nazzjonali

Breaking News

Ftehim kollettiv għal-Kurja tal-Arċisqof

Breaking News

Azzjonijiet industrijali mill-UHM fid-Direttorat tal-Avjazzjoni Ċivili

Breaking News

Miżuri dwar l-għoli tal-ħajja iżda ftit li xejn fuq viżjoni ekonomika fit-tul u ambjent

Breaking News

Tibdil fil-Kundizzjonijiet tax-Xogħol għandhom jiġu diskussi mal-Union

Breaking News

Front wieħed tal-unions favur il-ħaddiema

Breaking News

Ftehim fil-kwistjoni tal-Environmental Health Officers 

Breaking News

Progession denied for Environmental Health Officers

Breaking News

IL-UĦM issaqsi: Min se joffri protezzjoni jekk mhux id-DIER?

Breaking News

Ħaddiema tal-kuntratturi mal-Gvern għandu jkollhom sħubija protettiva fi trade union

Breaking News

Dritt ta’ Risposta fir-rigward tal-Artiklu maħruġ min-Net News bl-isem: “Ħaddiema tal-Qortiurtati għax għaddew tliet snin u l-ftehim kollettiv baqa’ mhux iffirmat”

Breaking News

Sospiżi l-azzjonijiet industrijali

Breaking News

Il-UHM titlob laqgħa dwar ftehimiet kollettivi pendenti

Breaking News

Azzjonijiet industrijali fis-servizz diplomatiku

Breaking News

Il-ħatra tiegħek tibgħat messaġġ qawwi favur il-prinċipju tal-meritokrazija

Breaking News

14, 10, 7, 0 … 5?

Breaking News

Direttiva lill-ġenituri li m’għandhomx ma’ min iħallu t-tfal

Breaking News

XXXIII Kungress Nazzjonali tal-UHM Voice of the Workers

Breaking News

Nomini għall-ogħla uffiċjali tal-UHM

Breaking News

Protest Ġudizzjarju mill-UHM rigward Steward Healthcare

News

XXXIII Kungress Nazzjonali tal-UHM

Breaking News

Budget li reġa’ ma ndirizzax ċertu inġustizzji fost il-ħaddiema

Breaking News

Budget b’miżuri soċjali, ftit fuq reputazzjoni

Breaking News

Proposti għall-Budget 2022

Breaking News

Impjegati ma’ jitħallsux fil-ħin

Breaking News

Il-UĦM tikkundanna l-attakk fuq uffiċjal tal-Gozo Channel

Breaking News

M’għandux ikollna ‘Mini-Awtoritàjiet tas-Saħħa’

Breaking News

Il-lista l-ġriża hija tagħna lkoll

Breaking News

UĦM Voice of the Workers bi sħubija mal-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u ĠEMMA dwar l-edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja

Breaking News

Il-Gvern qed jonqos mill-obbligi legali tiegħu lejn ħaddiema li jaħdmu fl-isptarijiet tiegħu stess

Breaking News

Il-UĦM tikkundanna l-attakk fuq uffiċjal ta’ Transport Malta

Breaking News

L-attitudni tal-Gvern ma tħalli l-ebda triq oħra ħlief tal-azzjonijiet industrijali

Breaking News

Bilanċ aħjar bejn xogħol u familja, impjiegi li jħallsu tajjeb u għaqda bejn il-ħaddiema

Breaking News

Il-Gvern ma żammx kelmtu mas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali

Breaking News

Il-ħaddiema tal-Qorti se jibdew jitlaqqmu fi żmien ġimgħatejn

Breaking News

L-Awtoritajiet tas-Saħħa u l-Gvern qed jilagħbu bil-ħajja tal-Pazjenti

Breaking News

Direttiva favur il-Familja

Breaking News

Direttiva fuq Remote Working

Breaking News

Id-direttiva tar-remote working għandha titħaddem b’mod ġust

Breaking News

Dgħajjef, tard u reattiv

Breaking News

Sospiżi l-azzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

Breaking News

Firxa wiesgħa ta’ azzjonijiet industrijali mill-UĦM wara aġir irresponsabbli tal-Gvern

Breaking News

Eskalati l-azzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

Breaking News

Il-UĦM issellem lil Joseph Dalmas

Breaking News

Id-direttiva li passiġġieri fuq il-Gozo Channel jibqgħu fil-karozza għandha tkun irtirata

Breaking News

L-gvern ma żammx kelmtu fuq il-ħaddiema ta’ Steward

Breaking News

L-ispiżjara qed jagħtu sehmhom fil-preparazzjoni tal-vaċċin

Breaking News

Azzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

Breaking News

Theddida għall-Professjonisti b’Kariga Pubblika

Breaking News

Il-UĦM issellem lil George Bruno

Breaking News

Tilwima industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

Breaking News

Il-ħaddiema tal-Aġenzija tal-Qorti ddiżappuntati minħabba dewmien

Breaking News

Ħaddiema ta’ Steward u VGH jingħataw l-istess kundizzjonijiet bħall-impjegati tal-Gvern

Breaking News

UĦM tingħata raġun fuq il-ħlas tas-sick leave

Breaking News

Sick leave mnaqqas illegalment lill-impjegati ta’ Steward

Breaking News

‘Frank Pullicino strumentali fit-tisħiħ tad-djalogu soċjali’

Breaking News

Allied Health Professionals jirrapportaw għax-xogħol fil-Contact Tracing Centres

Breaking News

Budget Reattiv Imma Mhux Inovattiv

Breaking News

Aġir kundanabbli li ma jawgurax tajjeb għar-relazzjonijiet industrijali

Breaking News

Ftehim settorali li jpoġġi fuq quddiem l-Allied Health Professionals

Breaking News

Ġustizzja mal-foremen tal-ħaddiema tax-xatt

Breaking News

Ejja nassiguraw li l-Budget ikun imfassal fuq l-kuxjenza

Breaking News

IFFIRMAT FTEHIM KOLLETTIV BEJN IL-FONDAZZJONI TAL-KONKATIDRAL TA’ SAN ĠWANN U L-UĦM VOICE OF THE WORKERS

Breaking News

L-UĦM Voice of the Workers imnikkta għat-telfa ta’ aktar ħajjiet matul din is-sena

Breaking News

Steward mezz biex jidħol il-prekarjat fl-Isptarijiet tal-Gvern

Breaking News

Mandat intenzjonat biex ifixkel

Breaking News

Il-Professjonisti Legali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jagħżlu l-UĦM Voice of the Workers

Breaking News

Strateġija biex tweġġa’ l-Professjonisti

Breaking News

Sospiżi l-azzjonijiet industrijali b’sens ta’ rieda tajba

Breaking News

Kundizzjonijiet inferjuri lil Allied Health Professionals

Breaking News

Remote Working huwa Essenzjali

Breaking News

Il-Gvern mhuwiex lest li jħallas lill-frontliners pakkett finanzjarju li jirrifletti responsabbiltà tagħhom

Breaking News

Il-pożizzjoni tal-UĦM wara laqgħa tal-MCESD

Breaking News

Irbaħna l-ewwel battalja, imma għadna ma rbaħniex il-gwerra

Breaking News

Deċiżjoni f’waqtha li ħalliet il-Farmaċija ta’ Mater Dei miftuħa

Breaking News

Kundanna fuq attakk li seħħ ilbieraħ fuq Chief Officer tal-Gozo Channel

Breaking News

Irtira l-Kuntratt ta’ Steward Issa!

Breaking News

Iffirmat ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Kurja u tat-Tribunal

News

Riżenja mid-Direttur tal-UĦM Voice of the Workers

Breaking News

Ittra miftuħa lill-Prim Ministru

Breaking News

Ħtieġa ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ managers li kapaċi jaħdmu fid-dinja diġitali

News

Il-UĦM issellem lil Tony Castillo – isem sinonimu mal-ġustizzja favur il-ħaddiema

News

Unur ieħor għal Malta u għal UĦM Voice of the Workers

Breaking News

Id-DIER mitlub jiċċara dwar l-employers li ma ħallsux l-€400

Breaking News

Mini-budget li ma indirizzax biżżejjed lill-ħaddiema u l-familji tagħhom

Breaking News

Ix-xufiera tal-MPT u l-passiġġieri m’għandhomx ibatu fis-sħana

Breaking News

Il-ġenituri u persuni vulnerabbli ġew protetti b’direttiva tal-UĦM

News

Ikkonsulta l-Linji Gwida dwar il-Post tax-Xogħol hawn

Breaking News

Il-UĦM mhux lesta li tipperikola s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema

Breaking News

Jew flusek jew ħajtek

Breaking News

Insult għall-ispettorati u għal kull frontliner

Breaking News

Kull pjan ekonomiku jrid jiġi ggwidat mill-awtoritajiet tas-saħħa

Breaking News

Bil-miżuri li tħabbru mill-Gvern ma waqaf xejn mill-kaos li konna qegħdin fih

Breaking News

STQARRIJA KONĠUNTA BEJN IL-UHM U S-CMTU: Il-Gvern messu kellu l-kuraġġ jagħlaq ir-rotot minn fejn ġej il-mard

Breaking News

Il-UĦM tkompli tisħaq biex il-lockdown isir bħala miżura preventiva

Breaking News

Il-UĦM tesiġi għal lockdown preventiv sabiex dan il-virus jieqaf jinxtered

Breaking News

Rabja għan-nuqqas ta’ infurzar fl-industrija tal-kostruzzjoni

Breaking News

Bl-impożizzjoni tal-kwarantina għandu jiskatta l-quarantine leave mingħajr qtugħ fil-paga

Breaking News

Il-ħaddiema m’għandhomx ibatu minħabba l-effetti tal-Coronavirus

Breaking News

Għall-azzjonijiet ta’ Steward ċemplu lill-Berġa ta’ Kastilja!

Breaking News

Il-UĦM tisħaq dwar ħlas ugwali għal xogħol ugwali f’laqgħa mal-Prim Ministru

Breaking News

Sospiżi l-azzjonijiet industrijali tal-Environmental Health Officers għal ġimgħa

News

Josef Vella jikkumenta fuq Steward Health Care

Breaking News

Il-UĦM tappoġġja bi sħiħ il-professjonalità tal-Allied Health Professionals

Breaking News

Ftehim kollettiv għall-ħaddiema klerikali u tekniċi tal-ERA

Breaking News

Ħtieġa li nirrispondu malajr għall-kriżi nazzjonali li ninsabu fiha

Breaking News

Min hu involut f’din il-kriżi nazzjonali jrid jerfa’ ir-responsabbiltà politika

Breaking News

Il-Gvern ġab lill-pajjiż għarrkopptejh

Breaking News

Pajjiżna qed jgħajjat b’leħen wieħed – Ġustizzja

Breaking News

Timbuttawx lill-poplu fil-preċipizju tar-rabja

Breaking News

UĦM Voice of the Workers: “Stand up to be counted”

Breaking News

Azzjonijiet industrijali fl-ERA

Breaking News

Qbil bejn il-UĦM u l-Gvern fuq polza ta’ assigurazzjoni

Breaking News

Il-Gvern għandu minnufih jassorbi l-ħaddiema ta’ Steward Health Care

News

Il-prekarjat fost l-artisti

News

Il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers jieħu sehem f’simpożju dwar is-suq tax-xogħol

Breaking News

L-Allied Health Professionals jirbħu d-dritt li jinnegozjaw bis-saħħa tal-UĦM

Breaking News

Budget li beża’ minn diversi sfidi serji

Breaking News

Imħabbra uffiċjalment il-proposti ta’ UĦM Voice of the Workers għall-Budget 2020

Breaking News

L-MUMN tkompli tfixkel milli l-Allied Health Professionals jilħqu ftehim

Breaking News

Is-sens komun jipprevali

Breaking News

Il-UĦM tissospendi d-direttivi wara impenn mill-Gvern

Breaking News

Tilwima mal-Gvern mhux mal-MUMN

Breaking News

Il-UĦM għandha 58 fil-mija tal-grupp kollu tal-AHP

Breaking News

Il-UĦM tgawdi l-maġġoranza tal-Allied Health Professionals

Breaking News

Steward Health Care qed iċċaħħad lill-professjonisti tagħha milli jkomplu jispeċjalizzaw

Breaking News

Ftehim settorali li se jtejjeb il-qagħda tal-membri fil-Korp Diplomatiku tal-lum u ta’ għada

Breaking News

Iffirmat Ftehim Kollettiv Ġdid bejn il-UĦM Voice of the Workers u l-Mediterranean Conference Centre

Breaking News

“Meta ż-żieda tolqot fl-essenzjal l-impatt ikun ħafna ikbar” – Josef Vella, Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers

Breaking News

Sejħa għal laqgħa urġenti tal-MCESD sabiex tkun diskussa ż-żieda fil-prezzijiet

Breaking News

Il-Gvern għandu jagħti kumpens immedjat lill-ħaddiema u lill-pensjonanti

Breaking News

Tingħata l-għarfien ewlieni biex tirrapreżenta professjonisti ma’ Steward Health Care

Breaking News

Ftehim li se jibni futur għall-ispiżjara

Breaking News

82 uffiċjal xjentifiku se jgawdu minn ftehim settorali ġdid

Breaking News

Talba għal rikonoxximent ewlieni tal-professjonisti impjegati ma’ Steward Health Care

Breaking News

Kontro-proposti ‘l bogħod mill-aspettattivi tal-professjonisti tas-Saħħa

Breaking News

Ikkundannat każ vjolenti fuq xufier tal-MPT

Breaking News

Jissoktaw id-direttivi fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex

Breaking News

Il-bżulija fid-direzzjoni t-tajba twassal għas-suċċessi

Breaking News

Il-Kostituzzjoni hija l-pedament tas-soċjeta’

News

Aktar azzjoni sabiex tissaħħaħ il-kwalita’ tal-ħajja tal-ħaddiema

Breaking News

Iffirmat ftehim settorali tant mistenni għad-dentisti li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Gvern

Breaking News

L-indirizz tal-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Voice of the Workers, Josef Vella għal Jum il-Ħaddiem 2019

Breaking News

L-ekonomija Maltija trid tindirizza l-bżonnijiet taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin

Breaking News

Kwistjonijiet nazzjonali u Ewropej diskussi f’laqgħa mal-Kandidat Laburista Alfred Sant

Breaking News

Aktar rispett lill-ħaddiema sabiex ‘il quddiem ikollhom pensjoni adekwata

Breaking News

Ħtieġa ta’ pjan nazzjonali dwar l-użu aħjar tal-fondi Ewropej

Breaking News

Iffirmat ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-Wasteserv

Breaking News

Iffirmat ftehim settorali ta’ klassi ġdida ta’ ħaddiema

News

Il-UĦM Voice of the Workers titlef persuna rispettabbli

Breaking News

L-inġiniera fil-FMS se jgawdu minn ftehim kollettiv ġdid

Breaking News

Il-UĦM tikseb ir-rikonoxximent tal-grad Manigerjali fil-EUPA

Breaking News

Ħtieġa li l-pensjonijiet  ikunu  mibnija fuq pedamenti sodi

Breaking News

It-Tribunal Industrijali għandu jitmexxa minn Maġistrat

Breaking News

Bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja

Breaking News

Sena oħra ta’ ħidma imprezzabbli b’risq il-ħaddiema li ssarrfet f’riżultati pożittivi

Breaking News

Il-Gvern mhux jimpenja ruħu biex jevita t-tħassir tas-servizz provdut mid-dentisti

Breaking News

Jitkomplew l-azzjonijiet industrijali fid-Dipartiment tal-Probation

Breaking News

Ħidma biex in-negozjati dwar il-ftehim kollettiv tal-ispiżjara jintemmu malajr

Breaking News

Il-UĦM tisħaq biex is-salarji tal-ħaddiema tal-kuntrattur mal-Gozo Channel ikunu salvagwardjati

News

Il-UĦM aġixxiet b’mod responsabbli u diliġenti

Breaking News

Il-UĦM tiltaqa’ mal-Kandidat tal-PN għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew Dione Borg

Breaking News

Il-UĦM hi union  li tibbaża l-policies tagħha fuq ir-riċerka  u l-evidenza

Breaking News

Ordnati azzjonijiet industrijali fid-Dipartiment tat-Taxxa

Breaking News

Żjara mill-Kandidat tal-PN għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Psaila

Breaking News

Budget li jindirizza ‘pockets’ tas-soċjeta’ imma m’għandux viżjoni ekonomika fit-tul

Breaking News

Direttivi għall-ħaddiema tal-kuntrattur li jaqdu dmirhom fuq il-vapuri tal-Gozo Channel

Breaking News

Ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema  ta’ Aġenzija Sapport

Breaking News

Bżonn li titkattar il-kultura biex tgħin ħaddiema bi problemi mentali

Breaking News

Il-ftehim kollettiv il-ġdid għall-ħaddiema ta’ Aġenzija Sapport approvat b’maġġoranza ta’ 85 fil-mija

News

Anzjani – ġustizzja soċjali jew esklużjoni?

Breaking News

Żjara ta’ kortesija mill-kandidat tal-PN għall-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius

Breaking News

Il-UĦM tordna direttivi lill-ħaddiema tal-kuntrattur abbord vapuri tal-Gozo Channel

Breaking News

Tirċievi dokument tal-ftehim kollettiv fl-aħħar minuta

Breaking News

Appell mill-UĦM sabiex tintemm l-iskumdita’ kawżata minn tkaxkir tas-saqajn

Breaking News

Id-Dentisti tal-Gvern m’humiex stmati

Breaking News

It-taħriġ hu l-uniku mod kif il-ħaddiem jinbidel għall-aħjar

Breaking News

Xiftijiet inumani fl-impjant tal-Malta North tal-Wasteserv

Breaking News

Ħtieġa li l-ħaddiema kollha jkunu involuti fil-proċess tad-djalogu soċjali

Breaking News

Elett mill-ġdid Viċi President fl-ETUC Youths

Breaking News

Ħatra prestiġjuża fl-UE għal rappreżentant ta’ UĦM Voice of the Workers

Breaking News

Solidarjeta’ ma’ vittma ta’ att kodard

Breaking News

Ftehim kollettiv fejn kulħadd ħareġ rebbieħ

Breaking News

Bżonn li jinħoloq fond amministrattiv dwar il-protezzjoni tal-pagi

Breaking News

Jokorbu biex jitħallsu dak li hu dovut lilhom

Breaking News

Aktar sforzi biex tonqos id-diskrepanza fis-salarji bejn l-irġiel u n-nisa

Breaking News

Il-ħaddiema fl-MCCAA se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol

Breaking News

Il-UĦM tikseb ir-rikonoxximent f’żewġ postijiet tax-xogħol

Breaking News

Ħaddiema mal-kuntrattur fil-Wasteserv għadhom jistennew il-paga ta’ Marzu

Breaking News

Ftehim kollettiv li jagħti bixra umana

Breaking News

Il-management tas-sick leave hu prerogattiva ta’ min iħaddem

Breaking News

Minn għada mhux se ssib xorb sħun fuq il-vapuri tal-Gozo Channel

Breaking News

Direttiva dwar bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja

Breaking News

Il-flessibbilta’ hi l-fus biex jissaħħaħ il-bilanċ tal-ħajja max-xogħol

Breaking News

Il-Wasteserv tkaxkar saqajha fil-laqgħat ta’ negozjati mal-UĦM Voice of the Workers

Breaking News

Rebħa oħra għal UĦM Voice of the Workers

Breaking News

Approvat b’maġġoranza l-ftehim kollettiv tal-MCAST

Breaking News

Approvat b’maġġoranza kbira l-ftehim kollettiv fl-Universita’

Breaking News

Ftehim kollettiv b’ruħ soċjali

Breaking News

Titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema ta’ Andrews Feeds (Malta) Limited

Breaking News

Is-saga dwar il-bejgħ tal-isptarijiet għadha miftuħa

Breaking News

Jintlaħaq ftehim dwar ħlasijiet dovuti lill-ħaddiema tal-Wasteserv

Breaking News

Bżonn urġenti li jiġu indirizzati sitwazzjonijiet prekarji fost il-ħaddiema tal-G4S

Breaking News

Jissoktaw l-isforzi dwar ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Wasteserv

Breaking News

Ħtieġa li jissoktaw il-laqgħat dwar ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Wasteserv

Breaking News

Il-UĦM ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-impjegati tal-Melita Ltd.  

Breaking News

Inġustizzja mal-gwardjani Lokali

Breaking News

Ħtieġa ta’ spjegazzjoni mill-Gvern dwar il-mekkaniżmu fiż-żieda tal-prezz tal-gass

Breaking News

Ordnati azzjonijiet industrijali fil-FSWS

Breaking News

Deal li jqanqal ħafna dubji

Breaking News

Prospetti sbieħ għall-UĦM Voice of the Workers fl-2018

Breaking News

Aktar għarfien lill-ħaddiema biex jevitaw il-periklu fil-post tax-xogħol

Breaking News

Id-drittijiet tal-bniedem ma jirtirawx fl-anzjanità!

Breaking News

Appell liż-żgħażagħ biex jagħtu kas tal-Pensjoni tat-Tieni Pilastru

Breaking News

Il-ħaddiema tal-Caritas se jgawdu minn titjib fis-salarji permezz ta’ ftehim kollettiv ġdid

Breaking News

Il-ħaddiema tal-MIP se jibbenefikaw minn fond annwali ta’ €25,000 fit-taħriġ kontinwu

Breaking News

Xufier tal-MPT jgħoddha b’waħda

Breaking News

Jitħabbru azzjonijiet industrijali ġewwa Transport Malta

Breaking News

Diskriminazzjoni fost il-ħaddiema fil-Wasteserv

Breaking News

Seminar tal-UĦM jiddiskuti l-importanza tad-drittijiet soċjali

Breaking News

Iffirmat ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika

Breaking News

Kunsill tal-Ħiliet: għaliex le?

Breaking News

Il-ħaddiema huma s-sinsla tal-ekonomija

Breaking News

Il-Gvern għandu jonora l-ftehim kollettiv tal-ispiżjara tal-Gvern

Breaking News

Ejja ma ninħakmux mill-biżgħa u mill-omerta’

Breaking News

Bżonn urġenti li nindirizzaw l-isfidi fis-settur edukattiv

Breaking News

Kundizzjonijiet aħjar għall-ħaddiema ta’ Jobs Plus

Breaking News

Budget bla direzzjoni f’numru ta’ oqsma

Breaking News

Is-surplus għandu jiżdied bi pjan ekonomiku fit-tul

Breaking News

Titjib fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fl-Arkivju Nazzjonali

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers preżenti waqt il-Freshers’ Week tal-MCAST

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers hi dejjem lesta biex isservi

Breaking News

Strateġija sostenibbli għall-eżistenza tal-Airmalta u mhux theddid lill-impjieg tal-ħaddiema

Breaking News

Aktar ħaddiema jagħtu fiduċja lil UĦM Voice of the Workers biex tirrapreżentahom

Breaking News

Gidba sfaċċata mill-ġurnal tal-GWU

Breaking News

Il-UĦM hi kontra proposta mill-MEA dwar is-sick leave

Breaking News

Il-UĦM hi protagonista fit-tfassil tal-politika tax-xogħol

Breaking News

Tikseb l-għarfien biex tirrapreżenta lill-ħaddiema fil-Veterinary Support Stream

News

Europe Startup

Breaking News

Sospiżi d-direttivi lill-parkers tal-G4S fl-Isptar Mater Dei

Breaking News

Direttivi lill-parkers tal-G4S fl-Isptar Mater Dei

Breaking News

L-elezzjoni ta’ nhar is-Sibt hi għażla bejn it-tajjeb u l-ħażin

News

Tikseb ir-rikonoxximent tal-ħaddiema tal-irmiġġi

Breaking News

Il-Proposti tal-UĦM Voice of the Workers għal-Elezzjoni Ġenerali 2017

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers u l-MAM b’dikjarazzjoni ta’ prinċipju

Breaking News

Solidarjeta’ mal-ħaddiema fl-impjant tal-WasteServ f’Sant’Antnin

Breaking News

Appell biex ikunu rranġati l-anomaliji fil-pensjonijiet tas-servizz

Breaking News

L-UE trid tpoġġi s-sussidjarjeta’ fil-prattika

Breaking News

Laqgħa mal-President tal-Grupp għall-Ħaddiema fi ħdan il-EESC

Breaking News

Azzjonijiet industrijali fil-Gozo Channel

Breaking News

Il-UĦM ma ddawwarx wiċċha għall-qagħda inkwetanti f’pajjiżna

News

Ħaddiema f’żewġ taqsimiet ta’ Consolidated Biscuit Co. Ltd. se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol

Breaking News

Ftit wisq… Tard ħafna

Breaking News

Ikkundannat każ vjolenti li seħħ fuq xufier tal-MPT

News

Il-carers mal-anzjani jagħtu servizz mitqlu deheb

News

Tkaxkir tas-saqajn fil-konklużjoni ta’ ftehim kollettiv għall-ħaddiema tal-MIA

News

Id-Deputati Reġistraturi tal-Qorti dalwaqt se jgawdu minn titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol

Breaking News

Iċ-Chairperson tal-Awtorita’ tax-Xandir tirriżenja

Breaking News

Ippreżentata ittra ta’ protesta dwar il-qagħda fl-Awtorita’ tax-Xandir lill-PM u lill-Membri Parlamentari

Breaking News

Ftit wisq tard ħafna

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers preżenti fil-laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-ETUC li saret f’Malta

Breaking News

Il-UĦM issejjaħ għar-riżenja taċ-Chairperson tal-Awtorita’ tax-Xandir

Breaking News

Il-qagħda fl-Awtorita’ tax-Xandir diskussa f’Mhux Għax Jimpurtani fuq Net TV

Breaking News

IL-UĦM kienet profetika dwar il-kriżi fil-governanza

Breaking News

L-importanza tal-unions fit-tagħlim matul il-ħajja

Breaking News

Jibda l-proġett ta’ tisbiħ fil-Head Office tal-UĦM

News

Kundizzjonijiet u salarji aħjar għall-ħaddiema tal-Freeport

News

Inraqqgħu l-pannu bil-qargħa aħmar!

Breaking News

Is-sinerġija bejn it-teknoloġija u x-xogħol diskussa f’seminar Ewropew bis-sehem tal-UĦM

Breaking News

Proposta għal paga minima li tagħti valur lill-ħaddiema fid-dinja tax-xogħol

Breaking News

Żjara ta’ kortesija mill-Partit Demokratiku Malti

Breaking News

Il-Qorti tqis aġir tal-Gvern bħala att ta’ tpattija

Breaking News

Il-MUMN tkompli tisserva mill-Gvern

Breaking News

Iffirmat l-ewwel ftehim bejn il-UĦM u l-Malta Freeport Terminals Limited

Breaking News

Sena oħra ta’ ħidma mill-UĦM Voice of the Workers

Breaking News

MAM and UHM welcome  common sense decision

Breaking News

Il-UĦM tikkummenta dwar l-iskema tal-GWU u dwar id-dubji fuq il-kuntratti tal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet

Breaking News

Josef Vella, Kap Eżekuttiv tal-UĦM jwieġeb rigward l-Iskema tax-Xogħol fil-Komunita’

Breaking News

Tħassib dwar il-Kredenzjali tal-VGH

News

Epitaph to the 200 Actavis Workers

Breaking News

Il-UĦM tikseb l-għarfien biex tirrapreżenta lill-ħaddiema tal-ERA

Breaking News

Il-UĦM tipparteċipa f’konferenza nazzjonali dwar l-investiment f’Malta

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers tordna azzjonijiet industrijali fil-Qorti

Breaking News

Il-UĦM għandha missjoni li tkun ta’ piż fil-miżien tad-djalogu soċjali

Breaking News

Proposti mill-UĦM Voice of the Workers għall-Budget 2017

News

Ħinijiet tal-ftuħ tal-uffiċċju

Breaking News

Il-UĦM tikkundanna deċiżjoni li ttieħdet b’mod mgħaġġel

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers ma tiffirmax kuntratti li ma tkunx rat

Breaking News

Azzjoni immedjata favur il-professjonisti fil-kura mentali u l-klijenti tagħhom

Breaking News

Ħtieġa li jkun pubblikat Household Budgetary Survey iżjed aġġornat

Breaking News

Il-UĦM tingħata raġun mill-Qorti u tikkonferma l-kisba tar-rikonoxximent fil-Freeport

Breaking News

Reazzjoni mill-UĦM Voice of the Workers għall-artikli li deheru fuq il-Media

Breaking News

A collective agreement by the workers for the workers

Breaking News

Ħtieġa ta’ appoġġ politiku biex il-kooperattivi jitħallew jaħdmu bla xkiel

Breaking News

Il-Ħaddiema tal-MPT sodisfatti bil-Ftehim Kollettiv innegozjat mil-UĦM Voice of the Workers

Breaking News

Ħaddiema fl-FES sodisfatti li se jkomplu jibgħatu ‘l uliedhom għal SkolaSajf

Breaking News

Talba għar-rikonoxximent fit-Turkish Airlines

Breaking News

Il-ħaddiem esprima ruħu….ikkonċedi t-telfa [Filmat]

News

Uffiċċjali – Ir-Riżultat tal-Elezzjoni tal-Freeport

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers tirbaħ lura l-Freeport wara 334 ġurnata

News

Messaġġ lill-ħaddiema tal-Freeport minn Josef Vella, Kap Eżekuttiv tal-UĦM Voice of the Workers

Breaking News

“Tibqax tagħmel il-ħsara lil Malta”

Breaking News

Il-UĦM tiddeplora l-aġir tal-GWU

Breaking News

Il-UĦM tappella lill-Gvern biex jieqaf jagħmel ħsara lil Malta

Breaking News

Reżoluzzjoni tas-CMTU mressqa u approvata llum, 18 ta’ Marzu 2016 waqt il-laqgħa tal-Kunsill Nazzjonali tas-CMTU.

News

Jum il-Mara

Breaking News

Il-UĦM titlob ir-rikonoxximent fil-Freeport

Breaking News

Il-UĦM se tattendi bi ħġarha għall-Protesta Nazzjonali kontra l-Korruzzjoni

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers u s-CMTU jiktbu lill-Ministru Helena Dalli

Breaking News

It-Tribunal Industrijali għandu jitmexxa minn Maġistrat

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers tikteb lill-Ministru Owen Bonnici

Breaking News

Solidarjetà mal-MEP Roberta Metsola

Breaking News

UĦM Voice of the Workers deeply concerned with the recent developments in the Industrial Tribunal

Breaking News

Iffirmat ftehim ġdid dwar proċessi ta’ għażla fis-Servizz Pubbliku

Breaking News

Il-vuċi ta’ UĦM Voice of the Workers sa fl-aħħar instemgħet

Breaking News

Il-vot tal-lum mhux għall-UĦM imma hu vot għalik

Breaking News

Laqgħa bejn il-UĦM Voice of the Workers u l-Amministrazzjoni tad-Dwana

Breaking News

Ejja nattiraw investituri lokali

Breaking News

Il-UĦM Voice of the Workers tilħaq ftehim għall-EIRA Inspectors

News

Breaking News

Il-UĦM iffirmat ftehim kollettiv mal-G4S fi żmien tliet xhur

Breaking News

Right of Reply: Editorial Times of Malta 11th December 2015

News

UĦM Voice of the Workers trid tkompli tkun il-vuċi tal-ħaddiema

Breaking News

UĦM Voice of the Workers rikonoxxuta uffiċjalment bħala r-rappreżentanta tal-ħaddiema tal-MPT

Breaking News

Jintemm b’suċċess seminar organizzat mill-EZA u l-UĦM dwar id-djalogu soċjali

Breaking News

STQARRIJA KONĠUNTA GĦALL-MEZZI TAX-XANDIR

Breaking News

“Id-Demokrazija industrijali hi mhedda”

Breaking News

“Give us our rights!”

Breaking News

L-importanza tad-djalogu soċjali Ewropew waqt seminar organizzat mill-UĦM u l-EZA

News

Jinħatar il-President il-ġdid tas-CMTU

News

Ħtieġa ta’ tisħiħ fir-regolamenti dwar is-Saħħa u s-Sigurta’

News

Il-UĦM tieħu sehem f’konferenza dwar l-intrapriża soċjali

Breaking News

Il-ftehim dwar il-PPP se jkun iffirmat biss bejn il-UĦM u l-Gvern

News

Il-Qorti terġa’ tagħti raġun lill-UĦM

News

Il-UĦM taħdem favur il-ħaddiema tas-Saħħa li se jkunu parti mill-proċess tal-PPP

News

Deċiżjoni favur il-ħaddiem – UĦM

News

Il-UĦM tkompli tisħaq dwar il-Pensjoni tat-Tieni Pilastru

News

Il-UĦM tagħmel żjara ta’ kortesija lis-Segretarju Ġenerali l-ġdid tal-GWU

News

Stqarrija mit-Taqsima Pensjonanti tal-UĦM

News

Jintemm b’suċċess taħriġ innovattiv mill-UĦM dwar id-djalogu soċjali

News

Budget pożittiv b’ċertu riservi – UĦM

Breaking News

UĦM’s Budget Proposals – Proattività, Sostennibiltà, Ġustizzja Soċjali

News

Ringrazzjamenti mill-UĦM

Breaking News

Safeguarding the professionalism of Health Inspectors

News

Il-ħaddiema tal-MPT wara l-UĦM

News

Kisba oħra mill-UĦM għall-ħaddiema ta’ l-Isptar Mater Dei

News

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella mistieden fil-programm Follow Up fuq Radio 101.

News

Il-UĦM titlob ir-rikonoxximet tal-ħaddiema kollha fl-MPT

News

Intervista ma’ Dr Ian Spiteri Bailey

Breaking News

Intervista ma’ Josef Vella, Segretarju Ġenerali tal-UĦM

Breaking News

Il-ħaddiema tal-MPT jistħoqqilhom ftehim kollettiv b’saħħtu

News

Josef Vella u Gian Paul Gauci jitkellmu fuq il-Private Public Partnerships fil-Qasam tas-Sahha fuq Follow Up

Breaking News

Il-UĦM tisfida lill-Ministeru tal-Enerġija u s-Saħħa rigward il-Privatizzazzjoni tal-Isptarijiet

News

Il-UĦM titlob aktar laqgħat mal-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali

Breaking News

Mechanics tal-MPT trattati ta’ magni

News

Il-UĦM f’laqgħa mal-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali

Breaking News

Il-UĦM tappella lill-gvern sabiex ħidmitha ma tibqax imminata

News

Tmien ġimgħat sħaħ ta’ azzjonijiet industrijali ordnati mill-UĦM fid-DIER

News

Il-UĦM mhux se tipparteċipa f’proċess li hu maħdum bizzilla bejn il-GWU u l-Gvern

News

Il-UĦM tixtieq tesprimi l-appoġġ f’dan il-mument diffiċli u tawgura fejqan ta’ malajr lit-tabib Godfrey Farrugia

News

Joint statement between UĦM and APM

News

Ashraf Ahmed

News

Il-UĦM tagħti direttivi lill-Ispettorat tas-Saħħa

News

Il-UĦM tirrifjuta l-użu ta’ vetturi li huwa ta’ riskju għax-xufiera u għall-passiġġieri

News

Il-UĦM ma taqbilx mal-istqarrija li ħarġet l-MEA dwar is-sitwazzjoni tal-ħaddiema tad-De La Rue

News

IL-UĦM hija l-vuċi tal-ħaddiema tad-De La Rue

News

Il-UĦM tiffirma l-Ftehim Kolletiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi

News

Apprezzament Nicholas Farrugia (1936 – 2015)

News

Il-UĦM tiċħad għajdut qarrieqi li qed jiċċirkola fil-Malta Freeport Corporation

News

Il-UĦM mhux se taċċetta bdil fil-ħinijiet tad-duties tal-ħaddiema fl-MPT

News

UĦM and APM Joint Statement on directives issued for Podiatrists

News

Solidarjetá mill-UĦM ma’ sitt ħaddiema tal-Freeport li ġew sospiżi

News

Intervista ma’ Josef Vella, Segretarju Ġenerali tal-UĦM

News

Laqgha bejn l-UĦM u l-Ministeru tal-Enerġija u is-Saħħa fuq il-PPPs ta’ l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u l-Isptar San Luqa

News

Il-UĦM tordna azzjoni industrijali fid-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali (DIER)

News

Lill-Missirijiet Kollha

News

Il-UĦM tiffirma ftehim tat-Technical Class ‘bi protesta’

News

Aktar ħaddiema tad-De La Rue jissieħbu mal-UĦM

News

L-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati jirċievi żjara ta’ kortesija mit-tmexxija tal-UĦM

News

Il-UĦM ma tridx “ritratt tal-vot” imma rebħa bil-vot

News

Maġġoranza ta’ Child Carers fil-UĦM

News

Inċident fit-Terminus tal-Belt Valletta

News

Ħtieġa li l-LSAs u l-Kindergarten Assistants ukoll ikunu stmati

News

Invitation to Civic Orientation Sessions for Third Country Nationals Living in Malta

News

Il-UĦM tikkundanna każ ta’ aggressjoni fuq membru tagħha

News

Il-GWU ma tgawdix il-maġġoranza tax-xufiera fil-Malta Public Transport (MPT)

News

Lill-Ommijiet Kollha

News

Il-UĦM għadha tgawdi l-maġġoranza fil-Freeport b’602 membri fi ħdanha

News

Our redesigned weekly e-magazine

News

Our work, our achievements, our challenges

News

Is-sitwazzjoni f’Panta Lesco

News

Il-UĦM tiffirma ftehim kollettiv mal-Playmobil

News

Il-UĦM titlob laqgħa urġenti dwar l-Aġenzija Sapport

News

Right of reply – Sunday Times of Malta and timesofmalta.com 12.04.2015

News

Nirien fiċ-Ċentru tas-Saħħa fil-Furjana

News

Il-UĦM tkompli bl-Azzjonijiet Industrijali gewwa l-NSO.

News

Il-UĦM telenka l-aktar ħames oqsma prinċipali li qed iqajmu tħassib fost il-ħaddiema

Courses

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221

News

UHM taking part in EU funded project: Young people on the labor market

News

Il-Management ta’ Mater Dei qed jimmina direttivi tal-Paramedic Aides

News

Il-UĦM tirrispondi għall-akkużi mill-MUMN

News

Il-GWU m’għandhiex ikollha trattament privileġġjat

News

Il-UĦM għandha dritt legali li tordna azzjoni industrijali lill-membri tagħha

News

Il-UĦM tordna direttivi fil-Malta Public Transport

News

Il-UĦM hi determinata li ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema fl-FES

News

Il-UĦM b’vuċi għall-Paramedic Aides tal-Isptar Mater Dei

News

Il-ħaddiema għandhom id-dritt li jagħżlu il-union tagħhom

News

Il-UĦM tiċċara rapporti qarrieqa li dehru fuq media lokali

News

Il-UĦM tingħata l-għarfien ewlieni tal-Environmental Health Officers

News

Tħassib dwar il-mod kif qed jitmexxa l-MCESD

News

Trasferiment ġewwa l-MEPA mingħajr sens ta’ trasparenza

News

Il-UĦM tingħata raġun mill-Ministeru tal-Edukazzjoni

News

Il-UĦM titlob laqgħa urġenti mal-MCESD

News

Aġir arroganti fil-konfront tas-Segretarju Ġenerali tal-UĦM

News

Tissokta l-inċertezza fost il-ħaddiema tal-Enemalta

News

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM is-Sur Josef Vella intervistat minn The Malta Independent on Sunday

News

Il-UĦM tikkundanna l-aġir arroganti tas-Segretarju Parlamentari Justyne Caruana

News

L-MEP Miriam Dalli żżur l-uffiċċji tal-UĦM

News

Aktar rispett lill-ħaddiema tal-Enemalta kif ukoll lill-ħaddiema u l-pazjenti fl-Isptar Mater Dei

News

Aggredit minn membri tal-GWU impjegati mat-Trasport Pubbliku

News

Referenza qarrieqa fuq il-faċċata tal-ġurnal L-Orizzont tas-16 ta’ Frar 2015

News

Rebħa oħra mill-UĦM għax-xufiera tat-trasport pubbliku

News

It-Trasferiment u l-Lista Sigrieta fl-Enemalta

News

L-UĦM tinsisti li jitjiebu li-kundizzjonijiet ta’ xogħol fil-FES

News

Il-UĦM twaqqaf transfers fl-Enemalta

News

Il-UĦM tistaqsi jekk is-suq tal-fuel hux verament liberalizzat

News

Id-Deputat Marlene Farrugia tikkummenta dwar il-GWU fuq Facebook

News

Il-UĦM tikkundanna t-trasferimenti tal-ħaddiema tal-Enemalta

News

Il-UĦM tesprimi tħassib dwar l-Enemalta

News

Il-UĦM u l-NCHFE jiffirmaw il-Ftehim Kollettiv

News

Awguri mill-UĦM

News

Agreement on employment of health care graduates reached between government and UĦM

News

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221 DEADLINE EXTENDED – 31.01.2015

News

Right of Reply to Paul Pace’s (MUMN) Press Release

News

Il-UĦM iżżid l-Azzjonijiet Industrijali fis-Sezzjoni tal-Paramedic Aides

News

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM, is-Sur Josef Vella elett fuq il-bord tal-EZA.

News

Żjara mill-Eċċellenza Tagħha, l-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca

News

First collective agreement signed for WasteServ employees

News

Paramedic Aides given the cold shoulder by the Ministry for Energy and Health

News

Reazzjoni dwar il-Baġit 2015 mill-UĦM

Courses

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221 DEADLINE EXTENDED

News

Health care profession graduates ‘left in the dark’ over future jobs, UHM does not exclude action

News

Il-UĦM tikkundanna kull vjolenza.

News

Il-UĦM u l-Caritas jiffirmaw il-Ftehim Kollettiv.

News

Il-UĦM tiddeplora b’saħħa l-Prekarjat.

Courses

Equip yourself to participate in social dialogue, negotiations and policy development thanks to the Voice of the Workers Project – ESF 4.221

News

Tislija lill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona

News

Il-UĦM fuq il-programm Xift fuq Net TV

News

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM mistieden fil-programm NEWSFEED fuq Net TV

News

Reazzjoni mill-UĦM rigward il-bini tal-Power Station

News

Il-UĦM bi stand matul il-Freshers’ Week

News

Is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM Josef Vella fuq TVAM

News

Kompetizzjoni UĦM

News

Union Is Strength (L-Unjoni ġġib il-Forza)

News

Il-UĦM tressaq il-każ għar-Recognition tax-xufiera tal-Malta Public Transport Services (ex-Arriva) quddiem it-Tribunal Industrijali.

News

Il-UĦM konfermata bħala l-Unjin għall-Paramedic Aides

News

Il-UĦM tesprimi solidarjeta’ mal-membri tal-Korp tal-Pulizija

News

Reazzjoni tal-UĦM dwar il-proposti tal-MEA

News

L-Union Ħaddiema Magħqudin tiffirma l-Ftehim Kolletiv tal-EUPA

News

Imwaqqaf il-Forum Nazzjonali tal-Union Maltin

News

Messaġġ mil-UĦM fl-okkażżjoni tal-200 sena anniversarju tal-Korp tal-Pulizija f’Malta

News

L-Union Ħaddiema Magħqudin tordna direttivi ġewwa l-EUPA

News

Messagg mill-UĦM fir-rigward it-Tilwima tal-Malta Public Transport

News

Il-UĦM tirreġistra tilwima industrijali mal-Kumpanija Malta Public Transport Services (ex-Arriva)

News

Aktar ħaddiema ex-Arriva jkomplu jissieħbu mal-UĦM

News

Ħatriet fil-UĦM

News

Issieħeb fil-UĦM