fbpx

82 uffiċjal xjentifiku se jgawdu minn ftehim settorali ġdid

Il-UĦM Voice of the Workers flimkien ma’ tliet ministeri ffirmaw ftehim settorali għal 82 Scientific Officer li jaħdmu fid-Dipartiment  tas-Saħħa, fid-Dipartiment  tal-Agrikoltura u mal-Ministeru ta’ Għawdex.

Jesmond Bonello, id-Direttur ta’ UĦM Voice of the Workers,  qal li minn dan il-ftehim il-ħaddiema mhux biss se jgawdu minn titjib  fis-salarji u fil-kundizzjonijiet  tax-xogħol tagħhom; se jkun qed itejjeb  il-karriera tas-Scientific Officers permezz ta’ taħriġ kontinwu. Hu qal li l-union riedet li s-Scientific Officers igawdu minn pakkett sħiħ, li minnu  nnifsu jirrikonoxxi l-kontribut tagħhom f’xogħolhom. Id-Direttur ta’ UĦM Voice of the Workers żied li s-Scientific Officers huma professjonisti li jaħdmu id f’id ma’ professjonisti oħrajn u allura jkun  xieraq li jkollhom kundizzjonijiet tajbin.

Chris Fearne, il-Viċi Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa, stqarr li permezz ta’ dan il-ftehim aktar żgħażagħ se jkunu attirati biex jidħlu għal dan ix-xogħol speċjalizzat li mingħajru s-servizzi tas-saħħa u tal-agrikoltura f’Malta u f’Għawdex ma jseħħux. Il-Ministru Fearne faħħar lis-Scientific Officers fil-Ministeru tas-Saħħa li jagħtu servizz imprezzabbli lill-pazjenti. Fosthom hemm erba’ clinical perfusionists li huma responsabbli biex iħaddmu l-magni li jippermettu l-operazzjonijiet tal-qalb biex isiru, kif ukoll 11-il dietician li jaraw eluf ta’ pazjenti bid-dijabete. Hemm ukoll żewġ scientific officers li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Orthotics u l-Prosthetics li jieħdu ħsieb 16,000 pazjent li jaqgħu taħt il-kura tagħhom.

Jose’ Herrera, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent  u l-Bidla fil-Klima, qal li s-Scientific Officers jagħtu servizz vitali u għaldaqstant jixirqilhom inkoraġġiment fix-xogħol u fil-karigi tagħhom. Il-Ministru Herrera żied li permezz ta’ dan il-ftehim ġiet  rikonoxxuta s-seniority tagħhom u qed jitħalla spazju biex is-Scientific Officers ikunu jistgħu jimirħu iżjed fis-suġġett u allura jkunu jistgħu jtejbu l-karriera tagħhom. Jose’ Herrera fisser li s-Scientfic Officers  li jaqgħu taħt il-Ministeru tiegħu jwettqu l-ħidma tagħhom f’numru ta’ dipartimenti, bħal fid-Dipartiment  tas-Sajd  u l-Akwakultura, fid-Dipartiment tas-Servizzi Veterinarji u  tas-Saħħa tal-Pjanti kif ukoll f’xogħol ta’ riċerka fi ħdan Ambjent Malta.

Preżenti għall-okkażjoni kien hemm, fost oħrajn, Edwin Balzan,  Assistent Direttur ta’ UĦM Voice of the Workers.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment