Il-lista l-ġriża hija tagħna lkoll

L-aħbar li Malta tpoġġiet fil-lista l-griża mill-FATF hi daqqa mortali għar-reputazzjoni tal-pajjiż li setgħet ġiet evitata għax is-sħab iswed ilu jidher sa mill-2016 iżda t-twissijiet li kienu saru fosthom mill-UĦM Voice of the Workers ma ttieħdux bis-serjetà. Ir-reputazzjoni ta’ Malta ilha sejra lura b’sensiela ta’ skandli ta’ korruzzjoni u governanza ħażina fosthom il-ftehim dwar il-privatizzazzjoni…

UĦM Voice of the Workers bi sħubija mal-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u ĠEMMA dwar l-edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja

Il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u l-UĦM Voice of the Workers illum iffirmaw sħubija strateġika biex jaħdmu flimkien, permezz ta’ ĠEMMA (il-pjattaforma tal-edukazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja tal-Gvern), lejn it-titjib tal-kapaċità finanzjarja personali taċ-ċittadini Maltin u Għawdxin matul l-avvenimenti tal-ħajja, inkluż l-irtirar, biex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet finanzjarji infurmati aħjar li jaqblu…

Il-Gvern qed jonqos mill-obbligi legali tiegħu lejn ħaddiema li jaħdmu fl-isptarijiet tiegħu stess

Il-ħaddiema kollha li fl-1 ta’ Jannar ta’ din is-sena kellhom jiġu trasferiti minn ma’ Steward Health Care għal mal-Gvern, skont ftehim milħuq mill-UĦM Voice of the Workers, ippreżentaw petizzjoni lid-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne. Dan wara li l-Gvern ma onorax dan il-ftehim li kien intlaħaq f’Novembru tas-sena li għaddiet b’detriment għal dawn…

Il-UĦM tikkundanna l-attakk fuq uffiċjal ta’ Transport Malta

Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna l-attakk kodard li kien hemm nhar is-Sibt li għadda fuq uffiċjal tal-infurzar ta’ Transport Malta waqt il-qadi ta’ dmirijietu fl-Imrieħel minn ħaddiema ta’ kuntrattur lokali.  Huwa inaċċettabbli li persuna jmur għal ġurnata xogħol u jkun attakkat, umiljat jew imxekkel milli jaħdem b’xi mod. Ġara x’ġara qabel dan l-attakk, il-vjolenza…

L-attitudni tal-Gvern ma tħalli l-ebda triq oħra ħlief tal-azzjonijiet industrijali

Il-UĦM Voice of the Workers se tibda azzjonijiet industrijali minn nhar it-Tnejn li ġej wara li l-Gvern injora għall-kollox kull sforz li għamlet biex tinstab soluzzjoni madwar mejda fil-kwistjoni tas-sewwieqa tal-ambulanzi. Din l-attitudni tal-Ministeru tas-Saħħa li jirrifjuta li juża l-għodda tad-djalogu soċjali jidher li saret l-unika strateġija ta’ dan il-ministeru tant li fi kwistjoni separata…

Bilanċ aħjar bejn xogħol u familja, impjiegi li jħallsu tajjeb u għaqda bejn il-ħaddiema

L-importanza li jkun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, li l-ekonomija toħloq impjiegi li jħallsu tajjeb u li l-ħaddiema ma jħallux il-partiġjaniżmu politiku jifridhom kienu enfasizzati mill-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Voice of the Workers Josef Vella. F’intervista li saret bħala parti mill-attivitajiet li l-union organizzat fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem, Vella tkellem dwar l-impatt tal-pandemija, id-djalogu soċjali…

Il-Gvern ma żammx kelmtu mas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali

Il-Gvern qed ikaxkar saqajh biex iwettaq il-proposta tal-manifest elettorali Laburista tal-2017 fejn kien wiegħed li s-Segretarji Eżekuttivi fil-Kunsilli Lokali ikunu inkorporati fi Skala 4 tas-settur pubbliku u jingħataw il-benefiċċji kollha addizzjonali ma’ din l-iskala. Dan wassal biex il-UĦM Voice of the Workers tirrikorri għal azzjonijiet industrijali fejn is-Segretarji Eżekuttivi mhux qed jagħmlu użu minn mezzi…

Il-ħaddiema tal-Qorti se jibdew jitlaqqmu fi żmien ġimgħatejn

Il-ħaddiema tal-Qorti se jibdew jingħataw it-tilqima kontra l-COVID-19 fi żmien ġimgħatejn. Din il-konferma waslet wara li għal diversi ġimgħat il-UĦM Voice of the Workers kienet f’komunikazzjoni mal-amministrazzjoni tal-Qorti dwar din il-kwistjoni. Din l-insistenza biex il-ħaddiema jitlaqqmu saret minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom li jesponihom għal riskju minħabba l-kuntatt kontinwu mal-pubbliku.

L-Awtoritajiet tas-Saħħa u l-Gvern qed jilagħbu bil-ħajja tal-Pazjenti

Il-UĦM Voice of the Workers nhar it-Tlieta 9 ta’ Marzu 2021 ġiet avżata mill-amministrazzjoni  ta’ Mater Dei illi ser inaqqsu l-kwarantina għall-Professjonisti tas-Saħħa minn 14-il ġurnata għal  5 ijiem. Din il-Union xtaqet aktar informazzjoni fuq dan u mil-ewwel bagħtet email fejn staqsiet:  1. X’inhi d-deċiżjoni meħuda, għal min?  2. Min ħa din id-deċiżjoni?  3. X’evidenza…

Direttiva favur il-Familja

Ħaddiema tas-servizz u s-settur pubbliku li għandhom tfal ta’ 12-il sena jew anqas u li m’għandhomx min jieħu ħsiebhom waqt il-ħin tax-xogħol qed jingħataw direttiva mill-UĦM Voice of the Workers biex jaħdmu mid-dar. Dan il-pass ittieħed fid-dawl tal-mod kif qed ikunu implimentati id-direttivi li tħabbru fl-aħħar jiem b’rabta mal-COVID-19 għall-ħaddiema fis-settur u s-servizz pubbliku. Filwaqt…