Azzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

L-avukati u l-prokuraturi legali fl-Uffiċju tal-Avukat Ġenerali bdew b’numru ta’ azzjonijiet industrijali wara li l-maniġment irrifjuta li jibda taħditiet fuq ftehim kollettiv. F’Settembru 2020, il-UĦM Voice of the Workers ingħatat l-għarfien ewlieni ta’ dawn il-professjonisti. Minħabba li qatt ma kienu koperti b’xi ftehim kollettiv, u anke fl-isfond ta’ riforma mitluba mill-Kummissjoni Venezja, il-unjin talbet li…

Theddida għall-Professjonisti b’Kariga Pubblika

Il-UĦM Voice of the Workers turi solidarjetà mal-Konsulent ta’ Saħħa Pubblika Dr Kenneth Grech u turi d-dispjaċir tagħha li Konsulent  ta’ Saħħa Pubblika ġie trasferit wara li ta’ analiżi professjonali ibbażat fuq ix-xjenza. Dan seħħ mhux għax il-konsulent kien żbaljat imma għax hemm min mhux kuntent b’tali analiżi. Dawn il-manuvri ma jawgurawx tajjeb għall-paċi industrijali…

Il-UĦM issellem lil George Bruno

UĦM Voice of the Workers issellem lil George Bruno, membru attiv u shop steward tagħha fil-Maltapost, li miet illum fl-età ta’ 54 sena. Il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Josef Vella esprima s-sogħba tiegħu għal din l-aħbar. “Tlifna mhux biss membru u delegat, imma ħabib u ġentlom li kellu għal qalbu l-interessi tal-ħaddiema.” L-involviment tas-Sur Bruno fil-union imur…

Tilwima industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

UĦM Voice of the Workers iddikjarat tilwima industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u mhux eskluż li jinħarġu direttivi għal azzjoni industrijali. Dan jekk il-maniġment jibda’ jinjora sejħiet għal negozjati fuq kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar tal-professjonisti legali f’din l-entità waqt li qed jgħabbihom b’responsabbiltajiet oħra. L-Unjin li għandha l-għarfien uffiċjali kienet kostretta tieħu dan il-pass wara li għal…

Il-ħaddiema tal-Aġenzija tal-Qorti ddiżappuntati minħabba dewmien

It-Taqsima Ħaddiema tal-Gvern fi ħdan il-UĦM Voice of the Workers irreġistrat tilwima industrijali fl-Aġenzija tal-Qorti. It-taqsima waslet għal din id-deċiżjoni minħabba dewmien min-naħa tal-amministrazzjoni, u mill-Industrial Relations Unit sabiex jiġi konkluż id-dokument wara taħditiet li kienu saru dwar il-ftehim kollettiv. Barra min hekk hemm id-diżappunt kbir għal-mod ta’ kif qed jiġu ttrattati n-negozjati fil-konfront ta’…

Ħaddiema ta’ Steward u VGH jingħataw l-istess kundizzjonijiet bħall-impjegati tal-Gvern

Ħaddiema ta’ Steward Health Care se jibdew igawdu mill-istess drittijiet u kundizzjonijiet tax-xogħol bħall-impjegati tas-settur pubbliku bis-saħħa ta’ ftehim li ntlaħaq mill-UĦM Voice of the Workers. Josef Vella, CEO tal-UĦM iddeskriva dan l-iżvilupp bħala rebħa mhux biss għall-union u għall-ħaddiema, iżda wkoll għal dawk kollha li jemmnu fil-prinċipju ta’ ħlas indaqs għal xogħol indaqs. “Dan…

UĦM tingħata raġun fuq il-ħlas tas-sick leave

Impjegati tal-gvern li jaħdmu l-Isptar San Luqa u Karin Grech li huma mmexxija minn Steward Health Care mhux se jibqa’ jitnaqqsilhom il-ħlas tas-sick leave, grazzi għall-intervent tal-UĦM Voice of the Workers. Taħt din il-prattika li tmur kontra l-liġi tax-xogħol, kull meta impjegati jkunu fuq sick leave għal erbat ijiem jew aktar, kienu qed jitħallsu biss…

Sick leave mnaqqas illegalment lill-impjegati ta’ Steward

Impjegati tal-gvern li jaħdmu fit-tliet sptarijiet immexxija minn Steward Health Care mhux qed jitħallsu s-sick leave kollu bi ksur tal-liġi tax-xogħol. Jirriżulta li kull meta impjegati jkunu fuq sick leave għal erbat ijiem jew aktar, dawn qed jitħallsu biss għall-ewwel tlett ijiem. Konsegwentement, f’każ ta’ mard fit-tul l-impjegati qed ikollhom tnaqqis fil-paga. Il-UĦM Voice of…

‘Frank Pullicino strumentali fit-tisħiħ tad-djalogu soċjali’

UĦM Voice of the Workers issellem lil Frank Pullicino, eks Direttur tax-Xogħol u r-Relazzjonijiet Industrijali għal diversi snin li miet fl-età ta’ 76 sena. Matul il-karriera twila tiegħu jibqa’ mfakkar mhux biss għall-kontribut li ta f’dan il-qasam iżda fuq kollox għall-ħila tiegħu li jsib kompromess anki fl-iktar sitwazzjonijiet diffiċli. “Kien bniedem li anki f’sitwazzjonijiet ta’…

Allied Health Professionals jirrapportaw għax-xogħol fil-Contact Tracing Centres

Madwar 120 Allied Health Professionals, li sa mill-bidu tal-pandemija kienu fuq ta’ quddiem biex jagħtu s-servizz tagħhom fil-ġlieda kontra l-COVID-19, mill-lum, dawn il-frontliners, ser ikunu qed jirrapportaw għax-xogħol ukoll fil-Contact Tracing Centres. Il-UĦM Voice of the Workers nhar is-Sibt 17 t’Ottubru 2020 appellat lill-Allied Health Professionals sabiex joffru l-għajnuna tagħhom fil-Contact Tracing Centres. Għal dan…