Il-ħatra tiegħek tibgħat messaġġ qawwi favur il-prinċipju tal-meritokrazija

Għażiża President Metsola, Il-UHM Voice of the Workers tifraħlek għas-suċċess miksub bil-ħatra prestiġjuża ta’ President tal-Parlament Ewropew li hi l-ogħla kariga li qatt kellu xi ċittadin Malti fl-istituzzjonijiet Ewropej mis-sħubija ta’ Malta fl-2004. Il-ħatra tiegħek tibgħat messaġġ qawwi favur il-prinċipju tal-meritokrazija. Is-suċċess miksub ġie wara ħidma politika sfiqa fuq medda ta’ 20 sena li matulhom…

14, 10, 7, 0 … 5?

Id-deċiżjonijiet dwar il-perijodu ta’ kwarantina jew iżolament minħabba l-Covid-19 m’għandhomx jittieħdu b’mod arbitrarju daqs li kieku qed intellgħu in-numri bix-xorti iżda għandhom ikunu ibbażati fuq ix-xjenza. Il-UĦM Voice of the Workers tinsab imħassba bil-pożizzjoni tal-Malta Chamber of SMEs u l-Partit Nazzjonalista li qed jipproponu li l-kwarantina għandha titnaqqas għal ħames t’ijiem biss. Jidher li l-pożizzjoni…

Direttiva lill-ġenituri li m’għandhomx ma’ min iħallu t-tfal

Il-UĦM Voice of the Workers tapprezza l-miżuri li ħareġ il-Ministeru tal-Edukazzjoni kontra l-imxija tal-Covid-19 u l-varjanti li ġabet magħha. Madankollu, il-UĦM tinsab diżappuntata li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ħareġ tali miżuri mingħajr ma  ikkonsulta mal-Unions kollha nvoluti, tant li b’tali miżuri ħoloq inkonvenjent lil numru ta’ ħaddiema.   Għaldaqstant, il-UĦM Voice of the Workers se tkun qed tagħti direttiva biex ħaddiema jaħdmu mid-dar,  jew  jekk in-natura tax-xogħol tagħhom ma…

XXXIII Kungress Nazzjonali tal-UHM Voice of the Workers

Illum sar it-33 Kungress Nazzjonali tal-UHM Voice of the Workers. Matul dan il-Kungress ġew maħturaJosef Vella fejn reġa’ ġie kkonfermat bħala Kap Eżekuttiv għat-tielet darba. Fl-istess Kungress ġie elettMario Sacco bħala d-Direttur il-ġdid tal-istess Union. Għaldaqstant, għall-ħames snin li ġejjin l-ogħlauffiċjali tal-Union huma: Josef Vella, Kap EżekuttivMario Sacco, DiretturGian Paul Gauci, Deputat Kap Eżekuttiv Il-Kungress…

Nomini għall-ogħla uffiċjali tal-UHM

Illum għalaq il-perijodu tan-nominazzjonijiet għall-ogħla żewġ karigi fil-UHM Voice of the Workers li jridu jkunu eletti fil-Kungress Nazzjonali. Għall-kariga ta’ Kap Eżekuttiv daħlet nominazzjoni valida waħda – ta’ Josef Vella li kien nominat minn numru konsiderevoli ta’ membri. Għall-kariga ta’ Direttur daħlet nominazzjoni valida waħda – ta’ Mario Sacco li kien nominat minn numru konsiderevoli…

Protest Ġudizzjarju mill-UHM rigward Steward Healthcare

Il-UHM Voice of the Workers irreġistrat protest ġudizzjarju quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili kontra s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tas-Saħħa u l-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi (FMS). Dan minħabba li l-Ministeru tas-Saħħa qed jonqos milli jonora l-ftehim li għamel mal-UHM fir-rigward tal-professjonisti li kienu jaħdmu ma’ Steward Healthcare u li llum ġew assorbiti mill-FMS.   Fit-18 ta’…

Budget li reġa’ ma ndirizzax ċertu inġustizzji fost il-ħaddiema

It-Taqsima Port u Trasport tal-UĦM Voice of the Workers tinnota li fil-Budget, il-Gvern naqas milli jindirizza diversi anomaliji li jeżistu bħalissa fil-liġi tax-xogħol. Dan filwaqt li din l-Union ilha snin tagħmel proposti biex l-impjegati ma jkunux affettwati ħażin. Waħda mill-problemi ewlenin li ma ġewx indirizzati f’dan il-Budget hi li mhux il-ħaddiema kollha qed jitħallsu bir-rata…

Budget b’miżuri soċjali, ftit fuq reputazzjoni

Fl-ewwel reazzjoni tagħha għall-Budget 2022 il-UĦM Voice of the Workers  issostni li dan kien Budget b’sensiela ta’ miżuri soċjali iżda li fih inqas enfasi fuq il-viżjoni ekonomika fit-tul u ftit li xejn dwar kif se tissewwa r-reputazzjoni ta’ Malta. Il-UĦM tilqa d-deċizjoni li jiddaħħal il-portal tal-kuntratti tax-xogħol minkejja li diġà kien issemma fil-Budget tal-2016.  Dan…

Proposti għall-Budget 2022

Il-UĦM Voice of the Workers ippreżentat aktar minn 100 proposta konkreta u tanġibbli għall-Budget tal-2022 fosthom miżuri biex Malta ma’ tibqax fil-lista l-griża, biex ikun miġġieled il-prekarjat u biex jogħla l-livell tal-għixien tal-familji. F’konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Josef Vella sostna li l-Budget li jmiss m’għandux ikun biss sensiela ta’ miżuri tekniċi iżda messaġġ qawwi…

Impjegati ma’ jitħallsux fil-ħin

Impjegati tal-Fondazzjoni tal-Konkattidral ta’ San Ġwann tħallew bla paga u ma tħallsux fil-ħin bi ksur tal-ftehim kollettiv. Dan wassal biex il-UĦM Voice of the Workers toħroġ direttivi lill-ħaddiema. Din ma kinitx l-ewwel darba li seħħ dan in-nuqqas. Kien nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Settembru meta l-ħaddiema kienu notifikati permezz ta’ e-mail mill-Fondazzjoni li fiha ntqal li…