Il-UĦM tappoġġja l-inizjattiva ta’ Rachel Sacco li ġġieldet il-kanċer

Rachel Book CoverRachel Sacco hi mara ta 30 sena li għaddiet minn esperjenza kerha iżda li sabet kuraġġ, tama u appoġġ minn dawk kollha ta’ madwarha.  Rachel hi magħrufa fost il-ħaddiema u membri tal-Union Ħaddiema Maqgħudin peress li kienet impjegata tal-Union kif ukoll hi miżżewwga lil Mario Sacco, Segretraju tat-Taqsima Ħaddiema mal-Gvern.

Dan l-aħħar Rachel ħarget ktieb fejn spjegat fid-dettal dak li għaddiet minnu u kif iġġieledet il-marda tal-kanċer. Il-qliegħ minn dan il-ktieb bl-isem ta’ ‘Marda fil-Paċi ma Ġesu’ se jmur għall-Puttinu Cares. Il-UĦM tixtieq ukoll tagħti l-kontribut tagħha biex tgħin lil Rachel tmexxi l-esperjenza tagħha. Kien għalhekk li tlabnieha ttina l-esperjenza tagħha fil-qasir:

Il-UĦM ser tissorvelja il-proċess tas-separazzjoni fi ħdan il-MEPA biex tissalvagwardja l-interessi tal-ħaddiema

mepaIl-Bieraħ il-UĦM kellha laqgħa ġewwa Kastilja mas-Segretarju Parlamentari għall-ippjannar u s-simplifikazzjoni Amministrattiva l-Onor Dr. Micheal Farrugia. Din iż-żjara kellha żewġ skopijiet. Dawn kienu li wieħed bħala ntroduzzjoni mas-Segretarju Parlamentari l-ġdid u s-sitwazzjoni preżenti tar-riforma ġewwa l-MEPA.

F’din il-laqgħa ż-żewg naħat qablu dwar il-ħtieġa li jaħdmu flimkien sabiex din il-kwistjoni tal-riforma tal-MEPA tissolva fl-ahjar interess tal-pajjiż, b’mod

Interview Courses

Executive Officers and Assistant Principals on 25th June, 2nd and 9th July Prinicpals and Senior Principals on 27th June, 4th and 11th July All sessions will be carried out at St Albert the Great College between 4pm to 6pm Price: € 30 (loyal member); €50 (normal member); € 70 non-member Date, time and place to…

Rikonoxximent għall-Ħidma tal-UĦM

4246651-Palazzo_Ferreria_Valletta_Malta_VallettaWara li l-Gvern irtira mill-pożizzjoni tiegħu fuq it-transfers ‘xejn trasparenti’ li kienu se jidħlu fis-seħħ fl-isptar San Vincenz De Paul, kienu l-gazzetti, news portals u meżżi oħra tax-xandir li taw rikonoxximent ghall-hidma li wetqet il-UĦM. Il-UĦM tinnota b’sodisfazzjon li l-maġġoranza kbira tal-kummenti tal-poplu jifirħu lil UĦM u jiddeskrivuha bħala tarka tal-ħaddiema. Dawn huma l-links għall-istejjer li dehru fil-media dwar din il-kwestjoni:

Rebħa mill-UĦM għall-Ħaddiema fir-Rigward tat-Trasferimenti ‘Xejn Trasparenti’ f’SVPR

4246651-Palazzo_Ferreria_Valletta_Malta_VallettaF’laqgħa li saret il-bieraħ, 11 ta’ Ġunju 2013 bejn it-Taqsima Servizzi tas-Saħħa fi’ ħdan il-Union Ħaddiema Magħqudin u il-Ministeru tas-Solidarjeta’ Soċjali fejn komplew jiġu diskussi in-numru ta trasferimenti ‘xejn trasparenti’ li saru f’dawn l-aħħar ġimgħat f’San Vincenz de Paule.

Il-UĦM Tmexxi Laqgħat Pożittivi Dwar Il-Qagħda Fl-Isptar San Vinċenz

_DSC1675

It-Taqsima Servizzi tas-Saħħa fi’ ħdan il-UĦM illum  ippartecipat f’laqgħa oħra mal-Ministeru tas-Solidarjeta’ Soċjali fejn tkomplew id-diskussjonijiet dwar it-Trasferimenti ‘xejn trasparenti’ f’SVPR. F’din il-laqgħa il-UHM irnexxiela tikkonvinci lill-ufficjali fil-Ministeru sabiex jigu diskussi kemm l-issues individwali kif ukoll l-issue kollettiva ta’ kif issiru t-trasferiment b’mod aktar trasparrenti u b’aktar meritokrazzija.