Il-UĦM tikkundanna deċiżjoni li ttieħdet b’mod mgħaġġel

Il-UĦM Voice of the Workers ġiet avviċinata minn diversi ħaddiema tal-Malta Freeport Terminal li jinsabu inkwetati bid-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li saret il-bierah. F’konferenza organizzata minn Ernst & Young, il-Prim Ministru Joseph Muscat, b’mod ċar, iddikjara li ma jaqbilx li l-Freeport Terminal ikompli jikber u jestendi. Il-Malta Freeport Terminal jaħdem f’industrija kompetittiva fejn il-bastimenti tal-merkanzija qegħdin…

Il-UĦM Voice of the Workers ma tiffirmax kuntratti li ma tkunx rat

F’ittra li bagħtet lil membri mit-Taqsima tas-Saħħa, il-UĦM Voice of the Workers spjegat il-pożizzjoni tagħha u għamlitha ċara li mhux se tiffirma ftehim mal-Gvern dwar il-PPPs. Dan sakemm il-kuntratt oriġinali ma jiġix ippubblikat u mpoġġi taħt l-iskrutinju tal-Uffiċċju tal-Verifika (NAO). Gian Paul Gauci, Assistent Direttur, fisser x’ġara fin-negozjati mal-Ministeru tas-Saħħa u x’inhi r-raġuni wara din…