fbpx

Il-ħaddiem esprima ruħu….ikkonċedi t-telfa [Filmat]

Freeport Logowebsite

“Ħalli ‘l ħaddieħor imexxi għax il-ħaddiem esprima ruħu”. Dan kien  il-messaġġ ta’ Josef  Vella, il-Kap Eżekuttiv  ta’ UĦM  Voice of the Workers b’reazzjoni għal konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-General  Workers’ Union (GWU) l-għada li tħabbar r-riżultat li l-UĦM rebħet l-elezzjoni fil-Malta Freeport  Terminal.

Josef Vella stqarr li llum ma kinitx il-UĦM Voice of the Workers li ħabbret ir-riżultat tal-elezzjoni imma kienet il-Verification Panel għan-nom tad-Direttur tax-Xogħol u r-Relazzjonijiet Industrijali li ħareġ bir-riżultat – riżultat  li jikkonferma dak li ħabbret din il-union barra l-Freeport nhar it-Tlieta.

F’dan ir-rapport li ntbagħat  lil UĦM Voice of the Workers, lill-General Workers’ Union u lill-management  tal-Freeport, intqal fost oħrajn li 533 ħaddiem ivvotaw u minnhom kien hemm erba’ voti invalidi. Allura t-total ta’ voti mitfugħa ammonta għal 529, li minnhom il-UĦM kisbet 275 vot. Dawn kienu ekwivalenti għal 52 fil-mija tal-voti validi mitfugħa. B’riżultat ta’ dan il-GWU ġabet 48 fil-mija tal-voti validi mitfugħa.

Josef Vella saħaq li l-GWU ma tistax tbagħbas mal-ħbula tad-demokrazija. Hu fisser li kulmeta ssir elezzjoni nitkellmu fuq il-voti validi mitfugħa. Meta nitkellmu fuq elezzjoni ġenerali fil-pajjiż, u ngħidu li partit ġab 52 fil-mija, ma nkunux qed  ngħoddu lit-tfal, lil dawk li m’humiex eliġibbli biex jivvotaw u lil dawk li ma ħarrġux jivvotaw. Għalhekk meta tinfetaħ il-kaxxa  tal-voti, naraw li l-voti validi imorru għalihom u l-voti invalidi jitwarrbu għalihom.

Josef Vella faħħar lid-Direttorat tax-Xogħol u r-Relazzjonijiet Industrijali tax-xogħol imprezzabbli li twettaq, tant li rringrazzja lid-Direttur innifisha, Sandra Gatt, għall-mod trasparenti kif ikkomunikat ir-rapport tal-proċess ta’ verifika dwar sħubija trejdunjonistika fil-Freeport.

Il-Kap  Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers stqarr  li l-GWU qed tipprova titfa’ dell ikrah fuq kulħadd għax hi tilfet l-elezzjoni. Josef Vella fakkar lill-GWU li s-sena l-oħra l-UĦM kienet fl-istess sitwazzjoni u ma ċemplitx lill-management tal-Freeport biex tieħu sodisfazzjon; anzi meta l-UĦM tilfet bi 48 vot, fi żmien siegħa,  ikkonċediet it-telfa għax f’dik it-telfa l-UĦM baxxiet rasha għal dak li qalu l-ħaddiema.

U l-GWU hekk trid tagħmel – tbaxxi rasha għal dak li qalu l-ħaddiema nhar it-Tlieta. Josef Vella qal li ma tagħmilx differenza jekk ir-rebħa kinitx b’żewġ voti jew bi 28 vot. Din kienet rebħa għall-UĦM Voice of the Workers.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice  of the  Workers kellu kliem iebes għall-GWU u stqarr biex ma  tnissilx  dubji fost il-ħaddiema. “Int ġarrabt telfa u ma jistħoqqlok tagħmel xejn ħlief li tikkonċedi t-telfa,” żied jgħid Josef  Vella.

Hu kompla li l-GWU inqabdet f’mument ta’ paniku filwaqt li fakkar li din  hi t-tieni telfa konsekuttiva li l-GWU kellha mal-UĦM Voice  of the Workers wara dik fil-Malta Public Transport (MPT). Il-GWU, sabiex tiddefendi t-territorju tagħha, qed tipprova tiżra dubji fost il-ħaddiema.

Josef Vella rrefera għal messaġġ li hu rċieva mingħand il-ħaddiema membri fil-GWU wara li spiċċat konferenza tal-aħbarijiet li kienet organizzata mill-GWU l-Erbgħa wara nofsinhar. Il-GWU kitbet lill-ħaddiema u qaltilhom hekk: “Nixtieq infakkrek li l-uniku proċedura ta’  riżenja fi ħdan il-GWU hi dik li int trid tipprovdi r-riżenja tiegħek personalment ġewwa l-uffiċċju tal-GWU il-Belt”.

Josef Vella qal li l-GWU hawn qed tgħid li biex wieħed jirriżenja minnha jrid imur personalment  u juri wiċċu  fl-uffiċċju tal-GWU. “Dan hu t-tbagħbis mad-demokrazija fil-pajjiż….ma tistax thedded lin-nies meta jitilquk”, sostna l-Kap Eżekuttiv  ta’ UĦM Voice of the Workers u żied li “jekk verament tħobb il-ħaddiema fil-Freeport il-GWU għandha bżonn titnaddaf u tinbidel” kif għamlet il-UĦM matul dawn it-334 jum.

Josef Vella fakkar li l-GWU ma attendietx laqgħa li ssejħet fit-13 ta’ April 2016 bi tħejjija għall-elezzjoni fil-Freeport. Dakinhar ebda uffiċjal mill-GWU ma kien dispost jattendi u dan juri kemm il-GWU taw importanza lill-elezzjoni fil-Freeport. F’dik il-laqgħa, meta ġew stabbiliti r-regoli, il-GWU ma attendietx u issa ma tippretendix li għandha tiddetta r-regoli hi stess.

Josef Vella qal li jekk il-GWU verament  tirrispetta lill-ħaddiema, ma tridx tagħmel il-mossa falza li qed tagħmel fejn qed tgħid li trid tagħti  vuċi lil min mhux membru f’union. Dan għax il-GWU trid li jsir l-għadd ta’ dawk li ma vvotawx u ta’ dawk li  mhumiex f’union.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice  of the Workers stqarr  li l-argument  tant  hu irrazzjonali, illoġiku u ma jwassalx li ħaddiema tal-Freeport li huma  membri fil-GWU saħansitra qed jesprimu r-rabja tagħhom fil-konfront tal-GWU. Dawn qed jgħidu li la l-GWU tilfet l-elezzjoni, il-ħajja trid tkompli sabiex il-ħidma lejn it-titjib tal-kundizzjonijiet  tax-xogħol tissokta b’risq il-ħaddiema infushom u  l-familji tagħhom.

Sadattant il-UĦM qed tistenna lill-management tal-Malta Freeport Terminal biex fi żmien immedjat tibgħat l-ittra ta’ rikonoxximent lil UĦM Voice of the Workers ħalli n-negozjati jibdew minnufih u jkun ippreżentat ftehim  kollettiv għall-ħaddiema fi żmien tliet xhur.

 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment