Nomini għall-ogħla uffiċjali tal-UHM

Illum għalaq il-perijodu tan-nominazzjonijiet għall-ogħla żewġ karigi fil-UHM Voice of the Workers li jridu jkunu eletti fil-Kungress Nazzjonali. Għall-kariga ta’ Kap Eżekuttiv daħlet nominazzjoni valida waħda – ta’ Josef Vella li kien nominat minn numru konsiderevoli ta’ membri. Għall-kariga ta’ Direttur daħlet nominazzjoni valida waħda – ta’ Mario Sacco li kien nominat minn numru konsiderevoli…

Protest Ġudizzjarju mill-UHM rigward Steward Healthcare

Il-UHM Voice of the Workers irreġistrat protest ġudizzjarju quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili kontra s-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tas-Saħħa u l-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi (FMS). Dan minħabba li l-Ministeru tas-Saħħa qed jonqos milli jonora l-ftehim li għamel mal-UHM fir-rigward tal-professjonisti li kienu jaħdmu ma’ Steward Healthcare u li llum ġew assorbiti mill-FMS.   Fit-18 ta’…

XXXIII Kungress Nazzjonali tal-UHM

Nhar it-3 ta’ Diċembru 2021, se jsir il-Kungress Nazzjonali tal-UHM Voice of the Workers bl-isem ta’ Leħen il-Ħidma…Leħen Rebbieħ. F’dan il-kungress ser jattendu d-delegati tal-Union. Skont artiklu A.2.1. tal-istatut kull membru attiv jista’ jissottometti dawn li ġejjin: nomini għall-ogħla uffiċjali tal-Union apparti dik tad-Deputat Kap Eżekuttiv; emendi għall-istatut u mozzjonijiet Dawn imbagħad ser jiġu deċiżi…

Budget li reġa’ ma ndirizzax ċertu inġustizzji fost il-ħaddiema

It-Taqsima Port u Trasport tal-UĦM Voice of the Workers tinnota li fil-Budget, il-Gvern naqas milli jindirizza diversi anomaliji li jeżistu bħalissa fil-liġi tax-xogħol. Dan filwaqt li din l-Union ilha snin tagħmel proposti biex l-impjegati ma jkunux affettwati ħażin. Waħda mill-problemi ewlenin li ma ġewx indirizzati f’dan il-Budget hi li mhux il-ħaddiema kollha qed jitħallsu bir-rata…

Budget b’miżuri soċjali, ftit fuq reputazzjoni

Fl-ewwel reazzjoni tagħha għall-Budget 2022 il-UĦM Voice of the Workers  issostni li dan kien Budget b’sensiela ta’ miżuri soċjali iżda li fih inqas enfasi fuq il-viżjoni ekonomika fit-tul u ftit li xejn dwar kif se tissewwa r-reputazzjoni ta’ Malta. Il-UĦM tilqa d-deċizjoni li jiddaħħal il-portal tal-kuntratti tax-xogħol minkejja li diġà kien issemma fil-Budget tal-2016.  Dan…

Proposti għall-Budget 2022

Il-UĦM Voice of the Workers ippreżentat aktar minn 100 proposta konkreta u tanġibbli għall-Budget tal-2022 fosthom miżuri biex Malta ma’ tibqax fil-lista l-griża, biex ikun miġġieled il-prekarjat u biex jogħla l-livell tal-għixien tal-familji. F’konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Josef Vella sostna li l-Budget li jmiss m’għandux ikun biss sensiela ta’ miżuri tekniċi iżda messaġġ qawwi…

Impjegati ma’ jitħallsux fil-ħin

Impjegati tal-Fondazzjoni tal-Konkattidral ta’ San Ġwann tħallew bla paga u ma tħallsux fil-ħin bi ksur tal-ftehim kollettiv. Dan wassal biex il-UĦM Voice of the Workers toħroġ direttivi lill-ħaddiema. Din ma kinitx l-ewwel darba li seħħ dan in-nuqqas. Kien nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Settembru meta l-ħaddiema kienu notifikati permezz ta’ e-mail mill-Fondazzjoni li fiha ntqal li…

Il-UĦM tikkundanna l-attakk fuq uffiċjal tal-Gozo Channel

Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna l-attakk li seħħ nhar il-Ġimgħa fuq uffiċjal tal-Gozo Channel waqt il-qadi ta’ dmirijietu fil-port tal-Imġarr.  L-union hi infurmata li l-passiġġier li kien ser jaqsam bejn iż-żewġ gżejjer bil-karozza, allegatament m’obdiex id-direzzjonijiet li tah dan l-uffiċċjal waqt l-imbark, u minflok ippretenda li jitla’ fuq il-vapur bil-karozza tiegħu mill-ewwel mingħajr ma…

M’għandux ikollna ‘Mini-Awtoritàjiet tas-Saħħa’

Il-UĦM Voice of the Workers qed tirċievi diversi ilmenti minn ħaddiema minħabba proċeduri rigward miżuri tal-Covid-19 fejn kull post tax-xogħol qed jieħu l-inizjattiva li joħroġ ir-regoli tiegħu. Dan qed iġib konfuzjoni sħiħa fil-postijiet ta’ xogħol u juri biċ-ċar li minflok il-pajjiż qed jaddotta strateġija waħda, kull post ta’ xogħol qed iġib ruħu daqs li kieku…

Il-lista l-ġriża hija tagħna lkoll

L-aħbar li Malta tpoġġiet fil-lista l-griża mill-FATF hi daqqa mortali għar-reputazzjoni tal-pajjiż li setgħet ġiet evitata għax is-sħab iswed ilu jidher sa mill-2016 iżda t-twissijiet li kienu saru fosthom mill-UĦM Voice of the Workers ma ttieħdux bis-serjetà. Ir-reputazzjoni ta’ Malta ilha sejra lura b’sensiela ta’ skandli ta’ korruzzjoni u governanza ħażina fosthom il-ftehim dwar il-privatizzazzjoni…