fbpx

Direttivi lill-ħaddiema tal-Università ta’ Malta

Minn għada l-Ġimgħa 5 ta’ Jannar 2024, se jidħlu fis-seħħ sensiela ta’ direttivi għall-ħaddiema amministrattivi, tekniċi u industrijali fl-Università ta’ Malta. Il-UHM Voice of Workers ħadet dan il-pass b’riżultat ta’ tilwima industrijali li kienet reġistrata fis-27 ta’ Novembru li għadda. Il-kwistjoni nqalgħet wara li t-tmexxija tal-Università kif ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni baqgħu ikaxkru saqajhom biex jiġi finalizzat il-ftehim kollettiv il-ġdid ta’ dawn il-ħaddiema li ilu li skada minn Diċembru 2021.

Fid-dawl ta’ dawn iċ-ċirkostanzi kif ukoll il-fatt li ma rċeviet l-ebda risposta uffiċjali fosthom meta se jkomplu n-negozjati, il-UHM ma kellha l-ebda triq oħra ħlief li tordna d-direttivi li ġejjin li se jidħlu fis-seħħ minn għada 5 ta’ Jannar 2024:

 • Ma ssir l-ebda komunikazzjoni bit-telefon (linja fissa kif ukoll ċellulari) mill-uffiċini u d-diversi siti tal-Università. Il-ħaddiema taċ-Child Care se jkunu jistgħu jċemplu imma mhux se jirrispondu telefon;
 • Ma ssir l-ebda komunikazzjoni mill-uffiċini u d-diversi siti tal-Università bl-email, messaġġi (verbali u mhux verbali), SMS’s jew ittri;
 • Ma ssir l-ebda komunikazzjoni mill-uffiċini u d-diversi siti tal-Università b’mezzi oħra bħal Microsoft Teams, Zoom jew xi pjattaforma oħra;
 • Ma jittieħdux minuti waqt laqgħat;
 • Ma jsirx scanning u photocopying;
 • Ma jkunx hemm ġarr ta’ għamara, tagħmir elettroniku jew oġġetti oħra;
 • Ma jkunux hemm preparamenti għal kull tip ta’ events;
 • Ma jiġix ippreparat il-kafè għal-laqgħat;
 • Ma jkunx hemm arranġamenti ta’ klassijiet;

Health & Wellness

 • Ma jagħmlux ix-xift sat-8.00pm  (din ma taffetwax appuntamenti ma’ klijenti li s-servizz jingħata f’ħinijiet qabel it-8am jew wara il-5pm bi ftehim mal-professjonist);
 • Ma jsirux Teams/Zoom meetings jew in-person

Ġardinara

 • Jibdew jagħmlu xogħol manwali fit-8.00am (imma jirraportaw għax-xogħol fil-ħin regolari)

Kindergarten/Child Care

 • Ma jkunx hemm pjanar ta’ attivitajiet;
 • L-impjegati ma jagħtux update lill-ġenituri mill-Facebook page jew Illumine;
 • Ma jirrispondux it-telefon, imma jkunu jistgħu jċemplu;
 • Ma jkunx hemm osservazzjoni, li tinġabar għal-log book/journal tat-tfal; 

Dental

 • Titnaqqas clinical session kuljum;
 • Ma jsirx scanning ta’ X-Rays

Il-ftehim kollettiv tal-Università ta’ Malta jkopri numru kbir ta’ ħaddiema li jvarjaw minn managers, child carers, periti, inġiniera, scientific officers, handypersons, messaġġiera, dental surgery assistants, ħaddiema tal-librerija, laboratory officers, psikologi, counsellors, ħaddiema socjali, teknici, fl-IT u amministrattivi fost ħafna oħrajn. Il-UHM Voice of the Workers twissi li jekk mhux se jkun hemm l-ebda żblokk se tkun qed teskala d-direttivi.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment