Avviż dwar l-istrajk tal-għalliema

B’riferenza għall-istrajk tal-għalliema ta’ nhar it-Tnejn li ġej 27 ta’ Novembru, u fl-isfond tal-komunikat li ħareġ il-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn ġie deċiż li dakinhar mhux se jkun hemm trasport tal-iskejjel, il-UHM Voice of the Workers tinnota li jista’ jkun hemm ġenituri li jaħdmu li jkollhom diffikultà biex iwasslu t-tfal tagħhom l-iskola. Dan bil-konsegwenza li ma jaslux…

Malta Ġusta se tfisser budget ta’ ingann

Bil-flus li tajna lil Steward u Vitals konna nagħmlu budget ieħor ta’ €500 miljun Il-UHM Voice of the Workers tinsab ferm diżappuntata li l-Gvern ma’ laqax it-talba li ma jibqax jintaxxa l-kumpens għall-għoli tal-ħajja (COLA). Din kienet miżura li kellha tħalli €30 miljun fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawdxin li kienu tant meħtieġa għalihom biex itaffu…

Tkomplix tiddiskrimina mal-ħaddiema sospiżi

Il-UHM Voice of the Workers tinnota li r-regolamenti tad-dixxiplina l-ġodda tas-Servizz Pubbliku baqgħu ma jindirizzawx problemi serji li ilhom ikarkru snin sħaħ. Dan minkejja li l-UHM ilha tinsisti sabiex isiru l-emendi meħtieġa.  Waħda mill-emendi prinċipali hija li uffiċjali pubbliċi jiġu sospiżi b’nofs paga bażika meta jkunu taħt xi investigazzjoni jew proċess kriminali.  Permezz tal-prinċipju fundamentali…

Gaetano Tanti – Għalina li ġejna mrawwmin fit-trejdunjonizmu taħtu, llum tlifna missier

Il-UĦM Voice of the Workers issellem lil Gaetano Tanti, eks President tal-UHM Voice of the Workers li miet fl-età ta’ 66 sena. Gaetano Tanti, kien strumentali għal-UHM Voice of the Workers fejn ħadem għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet industrijali u djalogu soċjali. Fil-karriera twila tiegħu jibqa’ mfakkar mhux biss għall-kontribut fil-qasam trejdjujonistiku iżda fuq kollox għall-ħila tiegħu li…

Il-COLA u l-Bolla m’għandhomx ikunu intaxxati

Iż-żieda għall-għoli tal-ħajja għandha tingħata kollha u m’għandiex tibqa’ tiġi intaxxata għax fil-preżent parti minn dan il-kumpens qed jerġa’ jmur fil-but tal-Gvern. Bl-istess mod il-ħlas li jmur għall-kontribuzzjoni soċjali, jiġifieri l-bolla, m’għandux ikun intaxxat. Il-UHM Voice of the Workers għamlet dan l-appell waqt konferenza fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem li matulha kienu diskussi temi attwali fosthom…

Il-UĦM tikkundanna l-attakk fuq uffiċjal tal-Gozo Channel

Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna l-attakk li seħħ nhar il-Ġimgħa fuq uffiċjal tal-Gozo Channel waqt il-qadi ta’ dmirijietu fil-port tal-Imġarr.  L-union hi infurmata li l-passiġġier li kien ser jaqsam bejn iż-żewġ gżejjer bil-karozza, allegatament m’obdiex id-direzzjonijiet li tah dan l-uffiċċjal waqt l-imbark, u minflok ippretenda li jitla’ fuq il-vapur bil-karozza tiegħu mill-ewwel mingħajr ma…

Il-Professjonisti Legali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jagħżlu l-UĦM Voice of the Workers

Illum il-UĦM Voice of the Workers ingħatat l-għarfien ewlieni tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali li jaħdmu fi ħdan l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Issa li ngħata dan l-għarfien imiss il-pass li l-maniġment tal-Uffiċju tal-Avukat Ġenerali jpoġġi madwar mejda mal-Union sabiex dawn il-professjonisti jibdew jingħataw kundizzjonijiet xierqa. L-Uffiċju tal-Avukat Ġenerali fix-xhur li ġejjin se jkun għaddej minn riforma sħiħa fejn…

Strateġija biex tweġġa’ l-Professjonisti

Is-sena l-oħra l-Malta Union of Midwives and Nurses imminat l-Allied Health Professionals, milli jinnegozjaw Ftehim Settorjali ġdid billi pprovat twaqqaf id-direttur tax-xogħol milli jlesti proċess ta’ għarfien. F’Ottubru 2019, wara li l-proċess ta’ għarfien kien konkluż, u l-UĦM Voice of the Workers ġiet rikonoxxuta bħala l-Unjin li għandha tirrapreżenta dawn il-professjonisti, l-MUMN reġgħet ppersistiet b’mandat ieħor sabiex twaqqaf in-negozjati….

Sospiżi l-azzjonijiet industrijali b’sens ta’ rieda tajba

Illum sar intervent mid-Deputat Prim Ministru u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne f’laqgħa li saret mal-UĦM Voice of the Workers. Fiha ġew trattati numru ta’ pendenzi sabiex ikun jista’ jintlaħaq ftehim settorali għall-Allied Health Professionals. Fl-10 t’Awwissu, l-UĦM Voice of the Workers kienet ħarġet b’numru ta’ azzjonijiet industrijali lil dawn il-professjonisti  minħabba li ma kien qed ikun hemm…