Iffirmat il-ftehim kolletiv tal-Università ta’ Malta

Il-UHM Voice of the Workers iffirmat il-Ftehim Kollettiv tal-Università ta’ Malta li se jkun validu għal 6 snin bejn l-2022 u  l-2027. Dan il-ftehim li kien negozjat mit-Taqsima tal-Edukazzjoni u Solidarjetà Soċjali jkopri  madwar 900  impjegat fosthom ħaddiema amministrattivi, messaġġiera, handymen, ġardinara, child care educators, LSEs, tekniċi,  laboratory officers, periti, inġiniera, psychologists,  librarians, social workers,…

Iffirmat il-ftehim kollettiv tal-Fondazzjoni ta’ Servizzi Soċjali

Il-UHM Voice of the Workers permezz tat-Taqsima tal-Edukazzjoni u Solidarjetà Soċjali iffirmat il-ftehim kollettiv tal-Fondazzjoni ta’ Servizzi Soċjali (FSWS). Il-ftehim se jkopri 6 snin mil-2022 sal-2027 u se jgawdu minnu madwar 1,000 ħaddiem.   Dan il-ftehim japplika fost l-oħrajn għal professjonisti fosthom psychotherapists, psychologists, youth workers, counsellors, social workers, family therapists, kif ukoll  risk assessors,…

Direttivi lill-ħaddiema tal-Università ta’ Malta

Minn għada l-Ġimgħa 5 ta’ Jannar 2024, se jidħlu fis-seħħ sensiela ta’ direttivi għall-ħaddiema amministrattivi, tekniċi u industrijali fl-Università ta’ Malta. Il-UHM Voice of Workers ħadet dan il-pass b’riżultat ta’ tilwima industrijali li kienet reġistrata fis-27 ta’ Novembru li għadda. Il-kwistjoni nqalgħet wara li t-tmexxija tal-Università kif ukoll il-Ministeru tal-Edukazzjoni baqgħu ikaxkru saqajhom biex jiġi…

Avviż dwar l-istrajk tal-għalliema

B’riferenza għall-istrajk tal-għalliema ta’ nhar it-Tnejn li ġej 27 ta’ Novembru, u fl-isfond tal-komunikat li ħareġ il-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn ġie deċiż li dakinhar mhux se jkun hemm trasport tal-iskejjel, il-UHM Voice of the Workers tinnota li jista’ jkun hemm ġenituri li jaħdmu li jkollhom diffikultà biex iwasslu t-tfal tagħhom l-iskola. Dan bil-konsegwenza li ma jaslux…

Malta Ġusta se tfisser budget ta’ ingann

Bil-flus li tajna lil Steward u Vitals konna nagħmlu budget ieħor ta’ €500 miljun Il-UHM Voice of the Workers tinsab ferm diżappuntata li l-Gvern ma’ laqax it-talba li ma jibqax jintaxxa l-kumpens għall-għoli tal-ħajja (COLA). Din kienet miżura li kellha tħalli €30 miljun fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawdxin li kienu tant meħtieġa għalihom biex itaffu…

Tkomplix tiddiskrimina mal-ħaddiema sospiżi

Il-UHM Voice of the Workers tinnota li r-regolamenti tad-dixxiplina l-ġodda tas-Servizz Pubbliku baqgħu ma jindirizzawx problemi serji li ilhom ikarkru snin sħaħ. Dan minkejja li l-UHM ilha tinsisti sabiex isiru l-emendi meħtieġa.  Waħda mill-emendi prinċipali hija li uffiċjali pubbliċi jiġu sospiżi b’nofs paga bażika meta jkunu taħt xi investigazzjoni jew proċess kriminali.  Permezz tal-prinċipju fundamentali…

Gaetano Tanti – Għalina li ġejna mrawwmin fit-trejdunjonizmu taħtu, llum tlifna missier

Il-UĦM Voice of the Workers issellem lil Gaetano Tanti, eks President tal-UHM Voice of the Workers li miet fl-età ta’ 66 sena. Gaetano Tanti, kien strumentali għal-UHM Voice of the Workers fejn ħadem għat-tisħiħ tar-relazzjonijiet industrijali u djalogu soċjali. Fil-karriera twila tiegħu jibqa’ mfakkar mhux biss għall-kontribut fil-qasam trejdjujonistiku iżda fuq kollox għall-ħila tiegħu li…

Il-COLA u l-Bolla m’għandhomx ikunu intaxxati

Iż-żieda għall-għoli tal-ħajja għandha tingħata kollha u m’għandiex tibqa’ tiġi intaxxata għax fil-preżent parti minn dan il-kumpens qed jerġa’ jmur fil-but tal-Gvern. Bl-istess mod il-ħlas li jmur għall-kontribuzzjoni soċjali, jiġifieri l-bolla, m’għandux ikun intaxxat. Il-UHM Voice of the Workers għamlet dan l-appell waqt konferenza fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem li matulha kienu diskussi temi attwali fosthom…

Il-UĦM tikkundanna l-attakk fuq uffiċjal tal-Gozo Channel

Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna l-attakk li seħħ nhar il-Ġimgħa fuq uffiċjal tal-Gozo Channel waqt il-qadi ta’ dmirijietu fil-port tal-Imġarr.  L-union hi infurmata li l-passiġġier li kien ser jaqsam bejn iż-żewġ gżejjer bil-karozza, allegatament m’obdiex id-direzzjonijiet li tah dan l-uffiċċjal waqt l-imbark, u minflok ippretenda li jitla’ fuq il-vapur bil-karozza tiegħu mill-ewwel mingħajr ma…