fbpx

“Tibqax tagħmel il-ħsara lil Malta”

“Tkunx supperv u agħti widen lil min irid jara l-ġid sabiex ikun hemm governanza tajba fil-pajjiż. Tibqax tagħmel il-ħsara lil Malta.”

Hekk  saħaq Josef Vella, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers waqt diskors matul il-konferenza ta’ Jum il-Ħaddiem bit-tema “Ħidma b’Viżjoni – Mill-Kliem għall-Fatti” li saret fl-Istitut  Kattoliku, il-Furjana.

Josef Vella tkellem dwar il-qagħda inkwetanti fil-pajjiż u proprju f’dan  il-jum għażiż għall-ħaddiema ma nistgħux niċċelebraw b’mod xieraq u lil  hinn minn kull kontroversja.

Fid-dawl tar-reshuffle li l-Prim Ministru għamel fil-Kabinett nhar il-Ħamis, il-Kap Eżekuttiv  ta’ UĦM Voice of the Workers bagħat messaġġ lill-Gvern, u lil  kull ministru li dawn mhumiex aqwa miċ-ċittadin għax kull membru li hemm fil-kabinett hu ċittadin Malti  daqs kull wieħed  u waħda minna.

“Aħna nirrispettawk imma la tkasbarniex u tagħmilniex skjavi,”sostna Josef Vella filwaqt li  żied li l-Prim  Ministru aħjar ma biddel xejn għax min għandu x’jaqsam mal-iskandlu tal-Panama tħalla fil-Kabinett. “Din  mhix soluzzjoni tal-kriżi imma sitwazzjoni bħal ktieb Animal Farm ta’ George Orwell fejn “some animals are equal but some are more equal than others”.

Josef Vella irrefera għal  kelma  “riżenja” li fil-vokabularju tilfet is-sinifikat  tagħha u llum bl-Ingliż saret tfisser time out. “Qed inħossuna vuċi fid-deżert – ma nifilħux inġarrbu iżjed”, tenna l-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers.

Josef Vella,  fid-diskors tiegħu, tkellem dwar il-viżjoni ta’ din il-union għaż-żmien li ġej li  trid tinbidel f’missjoni.  Irringrazzja lid-delegati preżenti tal-kontribut finanzjarju biex iddawarha f’missjoni trid lill-uffiċjali u lill-membri. Irringrazzja lid-delegati għall-kontribut tagħhom fil-fond tal-union li s’issa laħaq iċ-ċifra  ta’ €26,000. Hu ħeġġeġ għal aktar  għajnuna  finanzjarja kif ukoll għall-volontarjat   sabiex jissokta x-xogħol fuq il-proġetti li l-UĦM għandha quddiemha u jsiru realta’.

Josef Vella tkellem dwar id-dinja  tax-xogħol u l-isfida marbutin tagħha. Dwar il-prekarjat, hu fisser li  l-UĦM dejjem saqħet u rrikonoxxiet il-prekarjat u ma waqfitx hemm, tant li tat is-soluzzjonijiet tagħha. UĦM Voice of the Workers ma tistax tifhem kif il-union tat proposta konkreta, li treġi, lill-gvern u mill-baġit ‘il hawn ma sar xejn biex il-prekarjat ikun indirizzat. Allura l-mistoqsija tiġi waħidha:  hemm rieda biex nindirizzaw il-prekarjat? Ma nistgħux naqgħu  fin-nasba li nagħtu l-proposti tagħna imbagħad ma jsir xejn. Mhux wegħdi rridu imma fatti.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers żied li jekk hemm xi ħaġa li dejjem fixklet lill-union kienet il-ħidma dwar il-Pensjonijiet tat-Tieni Pilastru. Ħadd mill-unions, ħlief is-CMTU, ma jaqbel mal-Pensjonijiet tat-Tieni Pilastru.  Hu qal li m’aħniex kapaċi nħallu pensjoni adekwata fil-wirt nazzjonali.  Fakkar kif Malta hi l-aħħar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li, xi darba, se tkun qed iddaħħal il-Pensjonijiet tat-Tieni  Pilastru. Nitkellmu tant dwar il-bidla fil-klima imma mhux qed nagħtu kas tal-fatt  li l-bwiet tan-nies ukoll qed ‘jinħallu’.

Dwar it-Tribunal Industrijali,  Josef Vella  qal li l-union għamlet diversi proposti għal riforma f’dan  it-tribunal u allura l-Gvern ma jistax jattakka lil din il-union li mhix taħdem fl-interess nazzjonali. Sar ċaqliq kożmetiku biex wieħed jingħata x’jifhem li sar ħaġa, imma jekk dan it-tribunal qabel  kien imur kontra l-Kostitizzjoni, l-affarijiet baqgħu l-istess.  Josef Vella appella lill-Gvern biex jirriforma t-Tribunal Industrijali bis-serjeta’ għax dan hu wieħed minn żewġ għodod għall-ħaddiem biex iħares drittijietu.  Hu ħeġġeġ lill-gvern biex jagħti  kas tas-soluzzjonijiet li qed ikunu proposti mill-UĦM, fosthom, li t-Tribunal ikun  immexxi minn maġistrat.

Il-gvern tela’ bl-għajta li “tista’ taħdem magħna anki jekk ma taqbilx magħna” imma llum din inbidlet għal “tista’ taħdem magħna imma  mhux bilfors naħdmu miegħek”. Semma, fost oħrajn, it-tfixkil li  kien hemm f’dik li kienet il-MEPA fejn  union partikulari kienet ħaġa  waħda mal-management tant  li saru promozzjonijiet lil min kien membru fi ħdanha. L-iskop ta’ din il-union kien li joħroġ lill-UĦM ‘il barra minn dan il-post tax-xogħol. Imma oħroġ il-għaġeb ma kien hemm ebda riżenja mill-membri tal-UĦM.

Dwar il-rikonoxxiument  fil-Malta Gaming Authority, intqal li qed isiru l-manuvri kollha possibbli sabiex isir eżerċizzju li fl-aħħar mill-aħħar il-ħaddiem jispiċċa mingħajr ftehim kollettiv.

Fid-diskors tal-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers saret referenza għat-tlestija ta’ xogħol biex numru ta’ ħaddiema jkunu organizzati f’koperattiva. Il-koperattivi kienu wieħed mit-tliet pilastri ta’ proposti  li din  il-union ressqet quddiem il-Gvern għall-baġit ta’ din  is-sena. Koperattiva mhix invenzjoni tal-UĦM għax din tabilħaqq hi msemmija fil-Kostituzzjoni ta’ Malta.  “Nappella lill-Gvern biex jagħtina ċ-ċans  li nesponu dan il-mod kif norganizzaw il-ħaddiema,”sostna Josef Vella.

Il-Kap Eżekuttiv tkellem ukoll dwar is-suq ħieles u l-kompetittivita’ filwaqt li saħaq mal-gvern biex jilliberazza s-suq tal-fuel.  Dan biex  il-pubbliku jkollu l-għażla u s-servizz ikun jista’ jissaħħaħ.  “Iġġieldu għas-suq ħieles biex is-suq iservi  lilek u mhux inti sservi s-suq,”kompla Josef Vella.

Dwar il-Freeport,  Josef fisser dak kollu li għaddew minnu l-ħaddiema mindu l-GWU ħadet ir-rikonoxximent ta’ dan il-post tax-xogħol sena ilu. Hu spjega kif il-problemi bdew jiżdiedu jum wara jum tant li l-GWU farrket il-post tax-xogħol. Josef Vella fisser kif il-UĦM tgħallmet mit-tbeżbiża li  ħadet  u stinkat u għamlet minn  kollox biex  indirizzat in-nuqqasijiet li kien  hemm. Bil-mod il-mod, il-ħaddiema li  l-UĦM  tilfet bdew jiġu lura – mhux wieħed wieħed imma  tużżana tużżana. Dan għax il-ħaddiema, fost oħrajn, mhux biss kien imdejqin  bil-kundizzjonijiet li  kienu  fihom   imma saħansitra kienu mwiegħdin eluf ta’ arretrati u spiċċaw biex tilfuhom. “Jekk il-Freeport ma jarax il-bidla, il-ħaddiema mhux se jimxu ‘l  quddiem,”sostna Josef Vella, filwaqt li żied li l-UĦM ma  tigdibx mal-ħaddiema. Fisser kif il-GWU, dan l-aħħar, offriet xift ta’ 32 siegħa bl-overtime is-Sibt u l-Ħadd. F’ittra lill-management, il-UĦM avżat li jekk dan ix-xift ikun aċċettat allura ma kinitx se tmur għall-elezzjoni. Il-management fil-pront bagħat ittra u qal li dak li qed twiegħed il-GWU mhux minnu.

Għaldaqstant, il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers ħeġġeġ lill-ħaddiema tal-Freeport  biex  imorru jivvotaw b’mod ħieles nhar it-Tnejn  u t-Tlieta.  Bħalma kien imwiegħed lill-ħaddiema tal-Malta Public Transport (MPT), li saru negozjati dwar ftehim kollettiv fi żmien tliet xhur biex il-pakkett ta’ inċentivi jkun ppreżentat lill-ħaddiema, hekk jista’ jiġri mal-ħaddiema tal-Freeport – dejjem jekk jagħtu  fiduċja lil UĦM Voice of the Workers biex tirrapreżentahom.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment