L-ispiżjara qed jagħtu sehmhom fil-preparazzjoni tal-vaċċin

Spiżjara fi sptarijiet tal-Gvern qed jagħtu sehmhom fil-preparazzjoni tal-vaċċin Covid-19 u mhux kif allega l-President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel (MUMN) Paul Pace f’intervista mal-MaltaToday. Skont Pace “l-ispiżjara iddeċidew li ma jippreparawx il-vaċċin, u għalhekk dan ix-xogħol waqa’ fuq l-infermiera”.  “Li kieku kont il-gvern, kont nuża l-ispiżjara biex ikun preparat il-vaċċin waqt li l-infermiera jiffukaw fl-għoti…

Azzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali

L-avukati u l-prokuraturi legali fl-Uffiċju tal-Avukat Ġenerali bdew b’numru ta’ azzjonijiet industrijali wara li l-maniġment irrifjuta li jibda taħditiet fuq ftehim kollettiv. F’Settembru 2020, il-UĦM Voice of the Workers ingħatat l-għarfien ewlieni ta’ dawn il-professjonisti. Minħabba li qatt ma kienu koperti b’xi ftehim kollettiv, u anke fl-isfond ta’ riforma mitluba mill-Kummissjoni Venezja, il-unjin talbet li…

Theddida għall-Professjonisti b’Kariga Pubblika

Il-UĦM Voice of the Workers turi solidarjetà mal-Konsulent ta’ Saħħa Pubblika Dr Kenneth Grech u turi d-dispjaċir tagħha li Konsulent  ta’ Saħħa Pubblika ġie trasferit wara li ta’ analiżi professjonali ibbażat fuq ix-xjenza. Dan seħħ mhux għax il-konsulent kien żbaljat imma għax hemm min mhux kuntent b’tali analiżi. Dawn il-manuvri ma jawgurawx tajjeb għall-paċi industrijali…