L-UĦM Voice of the Workers imnikkta għat-telfa ta’ aktar ħajjiet matul din is-sena

Il-UĦM Voice of the Workers turi sogħba u niket għat-telfa traġika ta’ Christ Zahra, impjegat tal-Malta Freeport Terminals u Mario Vella, li sfortunatament kien ukoll involut f’inċident traġiku li seħħ ilbieraħ fuq il-post tax-xogħol. Il-UĦM Voice of the Workers tesprimi d-dieqa tagħha għat-telfa ta’ dawn iż-żewġ impjegati u tagħti l-kondoljanzi sinċiera lill-familja ta’ Sur Zahra…

Steward mezz biex jidħol il-prekarjat fl-Isptarijiet tal-Gvern

Iktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar qed nintebħu li Steward Health Care u qabilha Vitals Health Care huma mezzi sabiex il-Gvern ikun daħħal il-prekarjat fl-isptarijiet tal-Gvern u ma jsegwix il-Ftehim Kollettiv taċ-Ċivil. Min-nhar it-Tlieta li għadda, il-professjonisti li jaħdmu fl-isptarijiet ta’ Karin Grech, San Luqa u l-isptar Ġenerali ta’ Għawdex ħarġu b’azzjonijiet industrijali. Dan ġara wara…

Mandat intenzjonat biex ifixkel

Fis-27 ta’ Awwissu 2020, l-MUMN fetħu mandat t’inibizzjoni sabiex iwaqqfu lill-Gvern milli jagħti kundizzjonijiet aħjar lill-professjonisti tas-saħħa. Dan sar f’inqas minn sena minn meta l-MUMN kien fetaħ mandat ieħor fuq l-istess raġuni u kien tilfu wkoll. Illum, il-Qorti reġgħet tenniet li l-MUMN ma kellhiex raġun u għaldaqstant dan it-tieni mandat reġa’ ma ntlaqax. Id-digriet tal-lum…

Il-Professjonisti Legali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jagħżlu l-UĦM Voice of the Workers

Illum il-UĦM Voice of the Workers ingħatat l-għarfien ewlieni tal-Avukati u l-Prokuraturi Legali li jaħdmu fi ħdan l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Issa li ngħata dan l-għarfien imiss il-pass li l-maniġment tal-Uffiċju tal-Avukat Ġenerali jpoġġi madwar mejda mal-Union sabiex dawn il-professjonisti jibdew jingħataw kundizzjonijiet xierqa. L-Uffiċju tal-Avukat Ġenerali fix-xhur li ġejjin se jkun għaddej minn riforma sħiħa fejn…

Strateġija biex tweġġa’ l-Professjonisti

Is-sena l-oħra l-Malta Union of Midwives and Nurses imminat l-Allied Health Professionals, milli jinnegozjaw Ftehim Settorjali ġdid billi pprovat twaqqaf id-direttur tax-xogħol milli jlesti proċess ta’ għarfien. F’Ottubru 2019, wara li l-proċess ta’ għarfien kien konkluż, u l-UĦM Voice of the Workers ġiet rikonoxxuta bħala l-Unjin li għandha tirrapreżenta dawn il-professjonisti, l-MUMN reġgħet ppersistiet b’mandat ieħor sabiex twaqqaf in-negozjati….