Steward mezz biex jidħol il-prekarjat fl-Isptarijiet tal-Gvern

Iktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar qed nintebħu li Steward Health Care u qabilha Vitals Health Care huma mezzi sabiex il-Gvern ikun daħħal il-prekarjat fl-isptarijiet tal-Gvern u ma jsegwix il-Ftehim Kollettiv taċ-Ċivil.

Min-nhar it-Tlieta li għadda, il-professjonisti li jaħdmu fl-isptarijiet ta’ Karin Grech, San Luqa u l-isptar Ġenerali ta’ Għawdex ħarġu b’azzjonijiet industrijali. Dan ġara wara li l-Union kienet ilha żmien twil tinsisti li ħaddiema li jaħdmu fl-istess post tax-xogħol, li jagħmlu l-istess xogħol, li jilbsu l-istess uniformi u jaraw lill-istess pazjenti għandhom jitħallsu l-istess. L-unika mod kif dan iseħħ huwa billi l-Gvern jassorbi l-ħaddiema u l-professjonisti mpjegati direttament ma’ Steward Health Care u jħallashom hu. Dan aktar u aktar minħabba li din is-sena Steward Health Care naqset milli tagħti ż-żieda lil dawn il-professjonisti. Meta l-ħaddiema talbu għal-liema raġuni seħħ dan, Steward Health Care wieġbet li dan qed iseħħ minħabba s-sitwazzjoni tal-COVID.

Il-UĦM tinsab imħassba għaliex filwaqt li Steward Health Care ngħatat aktar minn €50,000,000 din is-sena mill-Gvern, u dan l-ammont jidher li ma tnaqqasx imma seta’ wkoll żdied minħabba l-COVID, għandha l-wiċċ li tuża s-sitwazzjoni tal-COVID sabiex tkompli ddaħħal f’butha dak li hu tal-ħaddiem.

Għaldaqstant, il-UĦM Voice of the Workers avżat kemm lill-Ministeru tas-Saħħa kif ukoll lill-Uffiċju tal-Prim Ministru dwar din is-sitwazzjoni però sal-lum ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Għalhekk il-Gvern bħal donnu qed jagħti barka lil Steward Health Care biex tkompli għaddejja romblu minfuq il-ħaddiema tagħha u din l-attitudni qed tagħmel il-Gvern kompliċi fis-serq tal-pagi ta’ dawn il-ħaddiema. Il-Gvern irid jieħu d-deċiżjoni li dan il-vit ta’ korruzzjoni jingħalaq darba għal dejjem. Ġa la darba s-sitwazzjoni tibqa’ kif inhi, l-UĦM ma teskludix illi żżid il-pressjoni fil-ġranet li ġejjin.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment