Sick leave mnaqqas illegalment lill-impjegati ta’ Steward

Impjegati tal-gvern li jaħdmu fit-tliet sptarijiet immexxija minn Steward Health Care mhux qed jitħallsu s-sick leave kollu bi ksur tal-liġi tax-xogħol. Jirriżulta li kull meta impjegati jkunu fuq sick leave għal erbat ijiem jew aktar, dawn qed jitħallsu biss għall-ewwel tlett ijiem. Konsegwentement, f’każ ta’ mard fit-tul l-impjegati qed ikollhom tnaqqis fil-paga. Il-UĦM Voice of…

Aġir kundanabbli li ma jawgurax tajjeb għar-relazzjonijiet industrijali

Fl-2019 din il-Union ingħatat rikonoxximent tax-xufiera tal-Ambulanzi li joperaw mill-Isptar Mater Dei, l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u miċ-Ċentri tas-Saħħa. Din il-Union ilha għal dan l-aħħar 12-il xahar tagħmel tentattivi sabiex tibda tinnegozja pakkett xieraq għal dawn ix-xufiera (EARs*) u l-familji tagħhom. Wara diversi xhur ta’ staġnar dawn ix-xufiera, permezz ta’ din il-Union, ħadu azzjoni industrijali…

Ftehim settorali li jpoġġi fuq quddiem l-Allied Health Professionals

Huwa ta’ sodisfazzjon għall-UĦM Voice of the Workers li wara diversi bsaten fir-roti l-ftehim settorali tal-Allied Health ġie approvat mill-Allied Health Professionals b’maġġoranża ta’ 99%. Il-preżentazzjoni tal-ftehim settorali tal-Allied Health Professionals saret fl-14 t’Ottubru 2020 li jiġi l-jum dinji ddedikat għall-Allied Health Professionals. Fl-istess ġurnata l-UĦM Voice of the Workers sellmet lil dawn il-professjonisti u…

Ejja nassiguraw li l-Budget ikun imfassal fuq l-kuxjenza

Il-UĦM Voice of the Workers illum nedhiet il-proposti tagħha għall-Budget 2021, f’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Kap Eżekuttiv Josef Vella stqarr li din il-Union ippreżentat lill-MCESD 89 proposta fil-ġimgħat li għaddew u li dawn huma mqassma fuq 21 tema. Is-Sur Vella qal li l-ekonomija hija pilastru ewlieni tal-pajjiż u għalhekk f’dawn il-proposti l-gvern qed ikun imħeġġeġ sabiex jagħmel…