M’għandux ikollna ‘Mini-Awtoritàjiet tas-Saħħa’

Il-UĦM Voice of the Workers qed tirċievi diversi ilmenti minn ħaddiema minħabba proċeduri rigward miżuri tal-Covid-19 fejn kull post tax-xogħol qed jieħu l-inizjattiva li joħroġ ir-regoli tiegħu. Dan qed iġib konfuzjoni sħiħa fil-postijiet ta’ xogħol u juri biċ-ċar li minflok il-pajjiż qed jaddotta strateġija waħda, kull post ta’ xogħol qed iġib ruħu daqs li kieku…

Stedina Konferenza Nazzjonali Straordinarja

Għażiż/a Delegat, Nixtieq navżak illi ġiet imsejħa Konferenza Nazzjonali Straordinarja mill-Bord Eżekuttiv skont l-Istatut tal-Union. Permezz ta’ din l-ittra qed ninfurmak illi int ġejt magħżul bħala delegat tal-Union mill-uffiċjal tat-Taqsima tiegħek (manager) u għaldaqstant qed tiġi mistieden sabiex tattendi għal din il-Konferenza Nazzjonali Straordinarja. Din il-Konferenza ser issir nhar l-Erbgħa 28 ta’ Lulju, 2021 mid-9:00am…