fbpx

Stedina Konferenza Nazzjonali Straordinarja

Għażiż/a Delegat,

Nixtieq navżak illi ġiet imsejħa Konferenza Nazzjonali Straordinarja mill-Bord Eżekuttiv skont l-Istatut tal-Union.

Permezz ta’ din l-ittra qed ninfurmak illi int ġejt magħżul bħala delegat tal-Union mill-uffiċjal tat-Taqsima tiegħek (manager) u għaldaqstant qed tiġi mistieden sabiex tattendi għal din il-Konferenza Nazzjonali Straordinarja.

Din il-Konferenza ser issir nhar l-Erbgħa 28 ta’ Lulju, 2021 mid-9:00am ’l quddiem ġewwa l-Istitut Kattoliku u ser jiġu segwiti l-linji gwida tal-COVID-19.

Peress li jkun irid jintalab rilaxx għalik mill-post tax-xogħol, kif ukoll minħabba loġistika, hu importanti li inti tikkonferma l-attendenza tiegħek fuq https://forms.office.com/r/VkeyQRzvSE  sa mhux aktar mit-12 ta’ Lulju, 2021.

Grazzi tal-attenzjoni tiegħek,

Josef Vella

Kap Eżekuttiv

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment