Laqgħa bejn il-UĦM Voice of the Workers u l-Amministrazzjoni tad-Dwana

Il-UĦM Voice of the Workers għamlet żjara uffiċjali mal-amministrazzjoni tad-Dwana.  Għal din il-laqgħa kienu prezenti Josef Vella, Kap Eżekuttiv u Mario Sacco, Employment Relations Senior Manager rispettivament ghan-nom tal-UHM kif ukoll Victor Cremona u Robert Demanuele, rapprezentanti tal-haddiema fid-Dwana li huma membri fdin il-union. Ghan-nom tad-Dwana attendew Joseph P. Brincat, id-Direttur Ġenerali, u Joseph Chetcuti,…

Ejja nattiraw investituri lokali

Meta fil-laqgħa straordinarja tal-Bord Eżekuttiv ta’ UĦM Voice of the Workers jien għidt li għandna nagħmlu lil Malta bħala hub għall-investiment, kont qed nifhem biex niddiskriminaw bejn investiment u investiment. Iżda fl-istess nifs ma rridux inpoġġu l-piż kollu tal-investiment fuq ċertu industriji li llum qed irendu – jiġifieri s-servizzi finanzjarji u l-iGaming. Dan ifisser li…