Il-UĦM tordna direttivi lill-ħaddiema tal-kuntrattur abbord vapuri tal-Gozo Channel

B’effett minn għada t-Tnejn 17 ta’ Settembru, il-UĦM Voice of the Workers qed tintroduċi direttivi lill-ħaddiema tal-kuntrattur abbord il-vapuri tal-Gozo Channel. Dawn l-impjegati jaħdmu fil-gradi ta’ cabin attendants u baħrin. Magħhom u eżatt bħalhom, hemm ukoll impjegati tal-Gozo Channel li għandhom kundizzjonijiet tax-xogħol ferm differenti. Il-UĦM Voice of the Workers ħadet azzjoni biex tgħin lill-ħaddiema tal-kuntrattur…

Tirċievi dokument tal-ftehim kollettiv fl-aħħar minuta

UĦM Voice of the Workers tikkjarifika li għall-kuntrarju ta’ dak li ntqal mis-Segretarju Paralmentari Anthony Agius Decelis, id-dokument tal-ftehim kolletiv wasal fil-pussess tal-union mhux qabel l-bieraħ il-Ħamis 13 ta’ Settembru 2018. Dan id-dokument kien ilu mistenni sa minn Lulju. Madankollu l-UĦM Voice of the Workers dejjem emmnet fid-diskussjonijiet u hemm rieda tajba biex jintlaħaq qbil għall-ġid tal-ħaddiema. Għalhekk…

Appell mill-UĦM sabiex tintemm l-iskumdita’ kawżata minn tkaxkir tas-saqajn

B’referenza għal stqarrija li ħarget fil-media, din il-Union tixtieq tiċċara li għall-kuntrarju ta’ dak li ntqal mis-Segretarju Parlamentati għad-Diżabbilta’ u l-Anzjanita’ Attiva, id-direttivi fl-Aġenzija Sapport qed isiru għax m’hemmx qbil fuq diversi punti. Barra minn hekk din il-union għadha ma rċevietx  id-dokument rivedut bl-emendi li kien hemm biex b’hekk tkun tista’ tagħmel ix-xogħol ħalli d-dokument…