Jintemm b’suċċess taħriġ innovattiv mill-UĦM dwar id-djalogu soċjali

Madwar 200 ħaddiem minn diversi postijiet tax-xogħol temmew b’suċċess taħriġ innovattiv dwar id-djalogu soċjali li kien organizzat mill-Union Ħaddiema Magħqudin, bl-għajnuna tal-aġenzija MISCO. It-taħriġ fil-Bipartite Social Dialogue u fit-Tripartite Social Dialogue,  li għalih ikkonkorrew  aktar minn 250 ħaddiem minn diversi postijiet tax-xogħol, ikkonsista f’numru ta’ korsijiet dwar id-djalogu soċjali li saru kemm fi klassi kif…

Budget pożittiv b’ċertu riservi – UĦM

Din hi reazzjoni inizjali tal-UĦM sakemm dan jiġi diskuss u analizzat fil-Kunsill Ġenerali tal-UĦM. 

Introduzzjoni

Il-UĦM qed  tkun kawta fir-reazzjoni tagħha għall-Budget 2016 għax tinnota li għalkemm ċertu proposti qed tpoġġihom aktar minn darba, xorta waħda ma kienx hemm impenn mill-Gvern biex mid-diskors tal-Budget isarrafhom b’mod tanġibbli. Din il-union tirreferi għall-proposta tal-Kooperattivi u ssostni li, minkejja din kienet fid-diskors tal-Budget 2015, ma mmaterjalizzatx.  Bl-istess mod, minkejja li nstema’ it-twaqqif tal-Istitut tal-Active Labour Market Policy, id-diskors tal-Budget naqas milli jsemmi liema ammont ta’ fond se jiġi vvutat għall-ħolqien tiegħu.

Safeguarding the professionalism of Health Inspectors

On the 8th of October 2015, the Health Inspectors have decided to create an association to safeguard the profession. The Association for Practitioners of Environmental Health (APOEH) was set up with the aim to promote, enhance and safeguard the professionalism of the Environmental Health Officers. This association was set up with the backing of UHM,…

Tfaddil illum għall-pensjoni ta’ għada

  Meta nisma’ l-kelma pensjoni – u din tissemma’ ftit mhux ħażin, moħħi mill-ewwel imur għall-karta anzjan, li naħseb ħafna jippreferu tissejjaħ il-karta tat-terza età għax din tax-xjuħija bla dubju li mhux kulħadd tinżillu tajjeb, għalkemm hija dgħajsa li kulħadd jasalu ż-żmien li jirkeb fuqha! Imma, hi x’inhi, hija l-ewwel pass li jqarreb għall-pensjoni! Hija…