fbpx

Ringrazzjamenti mill-UĦM

Josef Vella, is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM jirregala tifkira lil Thomas Clinch u lil Guido Chetcuti li  temmew l-impenn tagħhom fi ħdan il-Kunsill tal-UĦM kif ukoll lil Noel Fenech,li serva bħala Shop Steward fil-Freeport għal numru ta’ snin

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment