Il-ħaddiema tal-MPT wara l-UĦM

L-Avukat Ian Spiteri Bailey f’isem il-UĦM wieġeb l-ineżattezzi tal-ittra li ntbagħtet mill-Avukat Paul Gonzi f’isem l-MPT. Dan wara li f’ittra li kienet  indirizzata  lill-kumpanija l-Avukat Spiteri Bailey f’isem il-UĦM saħaq li din il-union bi dritt qed tressaq talba għal rikonoxximent li mhix limitata biss għax-xufiera iżda hi talba ħolistika għall-ħaddiema kollha fl-MPT.