fbpx

Aġir kundanabbli li ma jawgurax tajjeb għar-relazzjonijiet industrijali

Fl-2019 din il-Union ingħatat rikonoxximent tax-xufiera tal-Ambulanzi li joperaw mill-Isptar Mater Dei, l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u miċ-Ċentri tas-Saħħa.

Din il-Union ilha għal dan l-aħħar 12-il xahar tagħmel tentattivi sabiex tibda tinnegozja pakkett xieraq għal dawn ix-xufiera (EARs*) u l-familji tagħhom.

Wara diversi xhur ta’ staġnar dawn ix-xufiera, permezz ta’ din il-Union, ħadu azzjoni industrijali li damet għal diversi ġimgħat. Kien hawnhekk illi wara li din il-Union irċeviet data għall-ewwel laqgħa sabiex jinbeda n-negozjar tal-ftehim b’sens ta’ rieda tajba ssospendiet l-azzjonijiet.

Ġara iżda li dakinhar li l-uffiċċjali ta’ din il-Union flimkien mar-rappreżentanti tal-ħaddiema marru għall-ewwel laqgħa, din ma saritx għaliex skont uffiċċjali min-naħa tal-Gvern dawn il-ħaddiema ma jixirqilhomx kundizzjonijiet aħjar. Dan huwa aġir kundanabbli li ma jawgurax tajjeb għar-relazzjonijiet industrijali bilaterali msejsa fuq prinċipji tad-djalogu soċjali.

Għaldaqstant il-UĦM Voice of the Workers qiegħda mil-lum tordna sabiex jitkomplew l-azzjonijiet industrijali.

Tappella lil Ministru tas-Saħħa, l-Onor Chris Fearne sabiex jintervjeni biex jiżblokka din is-sitwazzjoni nġusta għal dawn il-ħaddiema li l-aħħar darba li sar ftehim għalihom kien taħt l-Onor Godfrey Farrugia.

* Emergency Ambulance Responders

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment