fbpx

Theddida għall-Professjonisti b’Kariga Pubblika

Il-UĦM Voice of the Workers turi solidarjetà mal-Konsulent ta’ Saħħa Pubblika Dr Kenneth Grech u turi d-dispjaċir tagħha li Konsulent  ta’ Saħħa Pubblika ġie trasferit wara li ta’ analiżi professjonali ibbażat fuq ix-xjenza. Dan seħħ mhux għax il-konsulent kien żbaljat imma għax hemm min mhux kuntent b’tali analiżi.

Dawn il-manuvri ma jawgurawx tajjeb għall-paċi industrijali għaliex din l-attitudni twassal sabiex kull ħaddiem jew professjonist li jokkupa kariga pubblika jista’ jisfa’  mhedded jekk jesprimi opinjoni li din mhux bilfors tingħoġob.  

Il-UĦM Voice of the Workers tisħaq li ngħixu f’pajjiż demokratiku u li għalhekk kull parir professjonali għandu jingħata mingħajr biżà jew favur.

Il-UĦM tikkundanna dan l-aġir u titlob li Dr Kenneth Grech jingħata postu lura.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment