fbpx

Direttiva lill-ġenituri li m’għandhomx ma’ min iħallu t-tfal

Il-UĦM Voice of the Workers tapprezza l-miżuri li ħareġ il-Ministeru tal-Edukazzjoni kontra l-imxija tal-Covid-19 u l-varjanti li ġabet magħha. Madankollu, il-UĦM tinsab diżappuntata li l-Ministeru tal-Edukazzjoni ħareġ tali miżuri mingħajr ma  ikkonsulta mal-Unions kollha nvoluti, tant li b’tali miżuri ħoloq inkonvenjent lil numru ta’ ħaddiema.  

Għaldaqstant, il-UĦM Voice of the Workers se tkun qed tagħti direttiva biex ħaddiema jaħdmu mid-dar,  jew  jekk in-natura tax-xogħol tagħhom ma tippermettix, jingħataw dmirijiet alternattivi biex jkunu jistgħu jaħdmu mid-dar. Dan l-arranġament għandu japplika jekk għandhom:

  • tfal reġistrati f’Child Care Centres; 
  • tfal reġistrati fi Klabb 3 to 16 u li huma ta’ 12-il sena jew anqas; 
  • tfal ta’ 12-il sena jew anqas li se jsegwu tagħlim online nhar il-Ħamis 6 u l-Ġimgħa 7 ta’ Jannar; 
  • tfal b’diżabilità li huma dipendenti fuq l-ġenituri; 

Din id-direttiva tibqa’ fis-seħħ sakemm ċentri/skejjel jibqgħu magħluqin. Din id-direttiva ma tapplikax f’każ li wieħed mill-ġenituri jkun disponibbli li jieħu ħsieb it-tfal.

Il-UĦM Voice of the Workers tfakkar li pajjiżna għandu sptar wieħed u għaldaqstant il-miżuri  li jittieħdu għandhom ikunu b’tali mod li ma jkunx hemm piż żejjed fuq l-isptar u l-professjonisti tas-saħħa. Din l-Union tifhem li bħalissa hemm pressjoni qawwija fuq   l-Uffiċċju tas-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika minħabba d-dewmien fuq l-ittri tal-kwarantina, li qed iħallu riperkussjonijiet fuq il-ħaddiema u l-postijiet tax-xogħol.  F’dan il-kuntest, din il-Union qed tagħmel appell biex l-Unions kollha jkunu involuti biex titfassal strateġija għall-ġid ta’ Malta u Għawdex. 

Din il-Union se tkompli s-segwi s-sitwazzjoni u tieħu l-miżuri li jkun hemm bżonn.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment