fbpx

Reazzjoni mill-UĦM rigward il-bini tal-Power Station

Il-UĦM titlob lill-gvern sabiex ma jħallix aktar spekulazzjonijiet jċajpru l-proġett tal-Power Station.  Għaldaqstant l-UĦM temmen li mill-iktar fis possibli l-gvern għandu jsejjah konferenza stampa fejn jispjega lill-pubbliku kif dan l-proġett se jkompli u x’inhuma l-pjanijiet u l-miri.

Barra minn hekk, il-UĦM qed titlob sabiex il-gvern jieħu ħsieb ifiehem lill-pubbliku rigward is-sostennibilta’ tat-traħħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma.  Il-UĦM dejjem fehmet li r-roħs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma  se jkun sostnut minn sistema ġdida ta’ Power Station li hija iżjed “cost effective” u li allura dan kien se jirrifletti fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma.

L-UĦM tispera li s-sostenibbilta’ ta’ roħs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma teżisti u l-gvern għandu jispjega.  “Nisperaw li r-roħs fil-kontijiet kemm għal-konsumatur u kif ukoll għall-industrija ma jispiċċawx jinġarru mill-ħaddiema u l-familji tagħhom b’xi forma moħbija ta’ taxxa” tenna jgħid is-Segretarju Ġenerali tal-UĦM, Josef Vella.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment