fbpx

Firxa wiesgħa ta’ azzjonijiet industrijali mill-UĦM wara aġir irresponsabbli tal-Gvern

UĦM Voice of the Workers mil-lum eskalat sensiela ta’ azzjonijiet industrijali li jinvolvu aktar minn 1,300 ħaddiem fid-dawl tal-aġir tal-Gvern li ma jridx jindirizza kwistjonijiet li ilhom pendenti għal diversi snin filwaqt li mhux qed iżomm kelmtu fuq ftehim li ntlaħqu xhur ilu.  Dawn l-azzjonijiet jinvolvu lill-allied health professionals, emergency ambulance responders u l-impjegati ta’ Steward Health Care.

Allied health professionals

Is-sena li għaddiet il-UĦM u l-gvern kienu ffirmaw ftehim kollettiv wara tliet snin ta’ negozjati li fih il-gvern kien aċċetta li jħallas l-arretrati għall-2019 u li jagħti s-seniority kif suppost. Madankollu, il-gvern għal xi raġuni ma żammx kelmtu fuq dan u ma jridx iwettaq dak li hemm miktub iswed fuq l-abjad.

Emergency ambulance responders

F’Jannar ta’ sentejn ilu l-UĦM kienet rebħet l-għarfien uffiċjali ta’ dawn il-ħaddiema, u għalhekk rebħet id-dritt li tinnegozja ftehim kollettiv ġdid.  F’Lulju li tal-2019 l-union kienet bagħtet il-proposti tagħha msejsa fuq il-prinċipju li jagħtu dinjità lil dawn il-front liners u li joħolqu struttura biex ikun hemm lok ta’ aktar tagħlim. In-nuqqas ta’ azzjoni mill-gvern wassal biex f’Lulju li għadda jiġu ordnati azzjonijiet industrijali. Dawn kienu sospiżi wara ftit ġimgħat bħala sinjal ta’ rieda tajba mill-UĦM wara li l-gvern aċċetta li jibdew it-taħditiet. Biss dan kien kollu għalxejn, wara li l-gvern informa lill-union li ma kienx hemm lok ta’ diskussjoni.

Wara aktar minn 18-il xahar, il-gvern għadu qed jirrifjuta li jiddiskuti fuq ftehim kollettiv ġdid minkejja li hu obbligat li jirrispetta l-proċess ta’ djalogu soċjali.  Aġir bħal dan iqajjem mistoqsijiet fuq kemm il-gvern qed jirrispetta l-prinċipji tad-dritt ta’ sħubija f’union u d-dritt li l-membri jkollhom ftehim kollettiv.

Steward Health Care

Illum ma hemm l-ebda dubju li dan il-kuntratt li permezz tiegħu kienu privatizzati tliet sptarijiet pubbliċi – Għawdex, Karin Grech u San Luqa – mhux talli ma sarx biex igawdi minnu l-poplu iżda lanqas il-ħaddiema.

Vitals u wara Steward bdew bir-reklutaġġ bejn l-2016 u l-2019. F’Lulju tal-2019 il-UĦM rebħet l-għarfien ta’dawn il-professjonisti u mill-ewwel saret it-talba biex dawn jiġu assorbiti mal-gvern. Dan sar għaliex ġaladarba qed jagħmlu l-istess xogħol ma’ professjonisti fuq il-kotba tal-gvern, mal-istess pazjenti, mhux ġust li jkollhom kundizzjonijiet/ħlas inqas.

Kien biss wara ġimgħat ta’ azzjonijiet industrijali  li l-gvern ikkommetta ruħu bil-miktub li jilqa’ din it-talba – jiġifieri li ser jieħdu l-paga daqs tal-gvern b’seħħ mil-1 ta’ Jannar 2019. Minkejja li l-gvern wiegħed li kien se jwettaq dan il-proċess sal-aħħar ta’ Diċembru, u ngħata ċans sal-aħħar ta’ Jannar biex jonora dan il-ftehim, ma żammx kelmtu b’riżultat li l-UĦM kellha tirrikorri mill-ġdida għall-azzjonijiet industrijali.

Azzjonijiet industrijali

Għalhekk b’seħħ mit-8am ta’ dalgħodu dawn il-ħaddiema se jaqdu biss dmirijiet li għandhom x’jaqsmu mal-COVID-19, każijiet ta’ emerġenza u pazjenti bil-kanċer. Il-UĦM tittama li ma jkollhiex għaliex tkompli teskala l-azzjonijiet ta’ dawn il-ħaddiema li jgħoddu aktar minn 1,300 biex jieħdu dak li hu tagħhom bi dritt.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment