fbpx

Il-qagħda fl-Awtorita’ tax-Xandir diskussa f’Mhux Għax Jimpurtani fuq Net TV

Il-kriżi fl-Awtorita’ tax-Xandir kienet  is-suġġett tal-programm “Mhux Għax  Jimpurtani” li xxandar fuq Net TV nhar it-Tlieta 28 ta’ Frar 2017. Fil-programm ħa sehem Gian Paul Gauci, Assistent Direttur ta’ UĦM Voice of the Workers li, fost oħrajn fisser, li l-problema prinċipali fl-Awtorita’ mhi ħadd  ħlief Tanya Borg Cardona. L-attitudni tagħha lejn il-ħaddiema u n-nuqqas ta’ viżjoni tagħha dwar il-post tax-xogħol qed  iwasslu għal kriżi u tensjoni.

Araw  aktar fil-link li qed jidher hawn taħt:-

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment