fbpx

Budget Reattiv Imma Mhux Inovattiv

Josef Vella, Kap Eżekuttiv tal-UĦM Voice of the Workers fl-ewwel reazzjoni tiegħu għall-Budget 2021 qal li ż-żieda ta’ ġurnata leave li żdiedet għall-ħaddiema hija proposta pożittiva għax hija benefiċċju għall-ħaddiema kollha. Inizjattiva oħra pożittiva hija li l-Gvern se jerġa’ jiġġenera l-ekonomija permezz tal-Vouchers u tax refund.

Josef Vella qal li l-UĦM stenniet iktar minn dan il-Budget fil-qasam tad-dawl  u l-ilma għall-familji l-iżjed fil-bżonn. Min-naħa l-oħra, huwa ta’ benefiċċju t-titjib fiċ- Children’s Allowance u żidiet għall-pensjonanti. Il-UĦM Voice of the Workers ippretendiet li dan se jkun budget inovattiv għax il-pajjiż għandu sfidi li jirrikjedu l-innovazzjoni, kemm mil-lat ta’ Governanza, kif ukoll minħabba l-pandemija li qegħdin fiha. Matul din il-pandemija rajna prezzijiet jiżdiedu u għalhekk euro u ħamsa u sebgħin ċenteżmu mhumiex biżżejjed għall-ħaddiema, pensjonanti u min hu fuq il-benefiċċji soċjali.

Il-UĦM tfaħħar il-miżura tal-Wage Supplement biex jiġu salvagwardjati l-impiegi  u postijiet tax-xogħol li ntlaqtu mill-COVID-19. Il-Budget juri li 45% tas-suq Malti tax-xogħol intlaqat mill-pandemija. Dan juri biċ-ċar  li s-setturi ekonomiċi mhumiex imqassma tajjeb, għax ħallejna settur wieħed, jiġifieri dak tat-turiżmu, jikber ħafna, b’ħafna setturi jserrħu fuq l-istess settur. Għalhekk hemm bżonn injezzjoni fl-ekonomija biex inkomplu nkabbru setturi ekonomiċi oħra.

Il-UĦM Voice of the Workers stenniet li f’dal-Budget ikun hemm miżuri li jrażżnu t-tixrid tal-COVID-19. Miżura li setgħet tgħin dan kienet it-teleworking u dan anke fid-dawl li hawn ħafna xogħlijiet li jistgħu jsiru mid-dar. Però ġie mifli li f’dan il-Budget ma ssemmiex it-telework/remote working. Dan spikka minħabba li diversi Ministri kienu saħqu li hemm bżonn li tiġi mfassla telework policy  fuq bażi nazzjonali. Intant, huma diversi ħaddiema, speċjalment dawk impjegati mal-Gvern, li qed iħossuhom injorati meta x-xogħol jista’ jsir mill-kumdità ta’ darhom mingħajr theddid fuq is-saħħa u sigurtà. Għaldaqstant il-UĦM Voice of the Workers tappella lill-Gvern sabiex jadotta politika ċara dwar it-telework u l-pożizzjoni għandha tkun li kulħadd għandu jingħata t-telework u biex jiġi mċaħħad dan jrid ikun hemm ġustifikazzjoni.

Il-UĦM hija diżappuntata li l-Gvern reġa’ ivvota 90 miljun għal Steward Health Care. Dan għaliex il-Gvern qed jippersisti li jħalli lill-barranin jabbużaw mill-ħaddiema li jaħdmu ma’ Steward għad-detriment tagħhom u l-familji tagħhom. Josef Vella saħaq li l-Gvern għandu jsalva lil dawn il-ħaddiema u ma jħallihomx jibqgħu jiġu abbużati mill-flus li qegħdin joħorġu mit-taxxi tagħna.

Fil-Budget li ġie preżentat, il-frontliners ġew biss irringrazzjat bil-fomm imma bl-ebda tip ta’ kumpens. Bi ftit mill-flus li ngħataw lil Steward Health Care stajna tajna bonus lil dawn il-ħaddiema.  Josef Vella saħaq li f’dan il-Budget hemm nuqqas ta’ innovazzjoni u għax ma konniex innovattivi, l-isfidi li ltaqa’ l-pajjiż ma setgħax jdawwarhom f’opportunitajiet. Dan hu Budget li ma ħasibx għall-isfidi tal-lum u ta’ għada. Dan hu Budget ta’ Gvern reattiv imma mhux inovattiv.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment