fbpx

Il-UĦM fuq il-programm Xift fuq Net TV

Mill-llum, il-UĦM se jibda jkollha rokna informattiva (kull hmistax, nhar ta’ Erbgha) fuq il-programm XIFT fuq Net TV fis-1.15pm. L-ewwel mistieden se jkun is-Segreatrju Generali Josef Vella.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment