fbpx

L-gvern ma żammx kelmtu fuq il-ħaddiema ta’ Steward

UĦM Voice of the Workers ordnat azzjonijiet industrijali fl-isptarijiet Karin Grech, San Luqa u dak Ġenerali t’Għawdex wara li l-gvern ma żammx kelmtu li jassorbi l-ħaddiema ta’ Steward Healthcare sal-1 ta’ Jannar ta’ din is-sena.  Għalhekk minn nhar it-Tnejn 1 ta’ Frar il-professjonisti li jaħdmu f’dawn l-isptarijiet immexxija minn Steward mhux qed jaraw pazjenti ġodda u mhux qed jagħmlu follow-ups sakemm ma jkunux każijiet urġenti.

Fl-2019 meta l-UĦM kienet rebħet l-għarfien uffiċjali tal-ħaddiema ta’ Steward kienet minnufih talbet li dawn ikunu assorbiti mal-gvern. Din fid-dawl tal-fatt li ġaladarba kienu qed jaħdmu spalla ma’ spalla ma’ professjonisti bħalhom li huma impjegati mal-gvern, ma kienx ġust li jibqgħu jitħallsu inqas minnhom.

F’Novembru li għadda l-gvern kien ikkommetta ruħu li jilqa’ din it-talba wara li l-UĦM kellha tirrikorri għal azzjonijiet industrijali. Il-gvern kien aċċetta li jassorbi dawn il-ħaddiema u jagħtihom paga u kundizzjonijiet ugwali b’seħħ lura mill-1 ta’ Jannar 2019. Kien intrabat ukoll li l-proċess tat-trasferiment tal-ħaddiema kellu jsir sal-aħħar ta’ Diċembru li għadda. Madanakollu, dan ma seħħx. Fit-tieni ġimgħa ta’ Jannar, il-UĦM kienet tat ġimgħa oħra ċans lill-gvern biex isiru t-tibdiliet neċessarji. Għal darb’oħra, il-gvern reġa’ ma żammx kelmtu tant li lanqas biss wieġeb korrispondenza li ntbagħtet mill-UĦM. Dan wassal biex il-union tiddikjara tilwima industrijali u tieħu diversi azzjonijiet.  

Il-UĦM tispera li l-gvern jagħti widen lil dawn il-ħaddiema u jwettaq dak li wiegħed biex dawn il-professjonisti li kienu minn ta’ quddiem fil-ġlieda kontra l-COVID-19 jiġu trattati bid-dinjità li tistħoqqilhom.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment