fbpx

Il-UĦM tikkundanna l-attakk fuq uffiċjal ta’ Transport Malta

Il-UĦM Voice of the Workers tikkundanna l-attakk kodard li kien hemm nhar is-Sibt li għadda fuq uffiċjal tal-infurzar ta’ Transport Malta waqt il-qadi ta’ dmirijietu fl-Imrieħel minn ħaddiema ta’ kuntrattur lokali. 

Huwa inaċċettabbli li persuna jmur għal ġurnata xogħol u jkun attakkat, umiljat jew imxekkel milli jaħdem b’xi mod. Ġara x’ġara qabel dan l-attakk, il-vjolenza qatt ma kellha posta imkien fis-soċjetà tagħna, aktar u aktar fuq il-lant tax-xogħol. Irid jinqata’ ż-żmien fejn persuna jew persuni jaħsbu li huma akbar mill-liġi u li jistgħu jagħmlu dak kollu li jridu u li ħadd ma jista’ għalihom.

Il-UĦM tinnota li raġel ta’ 32 sena tressaq b’urġenza il-Qorti u kien kundannat sitt xhur ħabs sospiżi għal sena u mmultat €4,000 wara li ammetta l-akkużi miġjuba kontrih dwar dan il-każ. Madankollu, qed titlob lil Transport Malta biex tieħu miżuri biex issaħħaħ is-sigurtà lill-impjegati tagħha f’kull ħin u lok waqt il-qadi ta’ dmirijiethom.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment