fbpx

Ħatriet fil-UĦM

Il-Kumitat Eżekuttiv tat-Taqsima Port u Trasport ħatar lil Thomas Clinch fil-kariga ta’ President tat-Taqsima u lil-Joseph Sghendo fil-kariga ta’ Viċi President tat-Taqsima filwaqt li Paul Chetcuti ser ikun qed jirrapreżenta l-Koperattivi fil-Kunsill Ġenerali.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment