fbpx

Tikseb ir-rikonoxximent tal-ħaddiema tal-irmiġġi

Il-UĦM Voice of the Workers għadha kif kisbet ir-rikonoxximent tal-mooringmen (ħaddiema li jagħmlu xogħol ta’ irmiġġi) li huma impjegati ta’ Signal 8,  kumpanija li tipprovdi s-servizzi tagħha lill-Gozo Channel. L-eżerċizzju tal-verifika sar quddiem id-Direttur tax-Xogħol fejn ġie kkonfermat li  l-UĦM għandha l-maġġoranza tal-membri. B’riżultat  ta’ dan, din il-union issa se tkun  qed tifforma kumitat fil-post tax-xogħol sabiex tibda diskussjonijiet mal-management ta’ Signal 8 ħalli ttejjeb il-kundizzjonijiet  u s-salarji tal-impjegati.

 

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment