fbpx

Il-MUMN tkompli tisserva mill-Gvern

Il-UĦM Voice of the Workers tosserva, bl-aktar mod ċar, li l-Union Maltija għall-Infermieri u l-Qwiebel (MUMN) qed tħalli lill-Gvern ikompli jużaha sabiex tkompli tipprova tkisser ix-xogħol li din il-union u l-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed jagħmlu f’isem il-ħaddiema – il-ħarsien tal-interessi tagħhom.

Deher biċ-ċar li l-MUMN diġa’ iffirmat ftehim mal-Gvern iżda ħadd ma jaf x’iffirmat, qatt ma pubblikat x’iffirmat u qatt ma nfurmat lill-membri tagħha. Il-MUMN hi kapaċi tibgħat numru ta’ memos biex tinstiga l-firda fost il-ħaddiema u tipprova tiġbed lejha l-membri ta’ ħaddieħor, inkluż it-tobba. Iżda ma kinitx kapaċi tinforma lil dawk li diġa’ huma membri tagħha x’iffirmat f’Awwissu li għadda. Il-MUMN għadha qed iżżomm dan kollu sigriet, avolja ġiet mistoqsija kemm-il darba x’iffirmat, x’hemm differenti minn dak li għandha l-UĦM u x’taf iżjed milli taf din il-union. Imma l-MUMN ma tridx tissostanzja bit-tweġibiet  tagħha.

Il-UĦM Voice of the Workers tirrimarka li  jekk il-MUMN iffirmat xi ħaġa u ma tridx turiha, allura għandha x’taħbi. Is-saga ta’ dan il-Gvern tissokta għal darb’oħra għax ma jridx juri xi ftehim għamel u x’effetti għandu fuq il-ħaddiema fis-settur tas-saħħa.

Jekk il-ħaddiema huma mbeżżgħin, żgur li mhumiex imwerwrin bil-MAM  jew bil-UĦM. Huma qed jirrikorru għand il-MAM u għand il-UĦM u huma t-tnejn qed jitolbu l-protezzjoni tal-ħaddiema sabiex l-interessi tagħhom ikunu mħarsa. Jekk il-MAM u l-UĦM ma  jkollhomx l-appoġġ tal-membri, allura huma jkunu l-aħħar żewġ unions li jistgħu jissalvagwardjaw id-drittijiet ta’ dawn il-ħaddiema. Jekk jiġri hekk, ma jkun jifdal ħadd li jkun jista’ jagħmel dan.

Fis-suq tax-xogħol Malti, il-UĦM Voice of the Workers qatt ma rat andament ta’ tkissir u ta’ reazzjonijiet bħal dawn daqskemm qed isiru mill-MUMN illum. Il-MUMN hi strument f’idejn il-Gvern biex ifarrak it-trejdunjoniżmu Malti; qed ifarrak is-solidarjeta’ bejn il-ħaddiema Maltin.

Il-UĦM Voice of the Workers tfakkar li hi l-union ta’ kulħadd imma mhix il-union tal-infermieri. U għax l-infermieri fehmu dan, iddeċidew li jidħlu fil-UĦM. Intant din il-union tħabbar li, fil-jiem li ġejjin, se tkun qed tintroduċi servizz ġdid, speċifikament għalihom.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment