fbpx

Proposti għall-Budget 2022

Il-UĦM Voice of the Workers ippreżentat aktar minn 100 proposta konkreta u tanġibbli għall-Budget tal-2022 fosthom miżuri biex Malta ma’ tibqax fil-lista l-griża, biex ikun miġġieled il-prekarjat u biex jogħla l-livell tal-għixien tal-familji.

F’konferenza tal-aħbarijiet il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Josef Vella sostna li l-Budget li jmiss m’għandux ikun biss sensiela ta’ miżuri tekniċi iżda messaġġ qawwi mill-Gvern li għandu r-rieda li jbiddel dak li hu ħażin.

“Dak li qed inġarrbu bil-greylisting hu konsegwenza ta’ dan kollu, u jekk verament irridu noħorġu minn din il-lista, anki fuq affarijiet bħall-power station u l-bejgħ tal-isptarijiet trid tittieħed azzjoni mill-Gvern. Madankollu, jekk il-miżuri li se jieħu l-Gvern se jkunu biss kożmetiċi u ma jindirizzawx il-problemi fil-fond, se jkunu l-investituri, l-ħaddiema, il-familji, il-pensjonanti u ż-żgħażagħ li se jbatu l-konsegwenzi,” il-Kap Eżekuttiv sostna.

Hu irrefera wkoll għal każ tal-ħaddiem tal-kostruzzjoni li tħalla fuq bankina f’Selmun isofri minn ġrieħi gravi wara li allegatament weġġa waqt li kien xogħol. Filwaqt li ikkundanna dan l-aġir sostna li dan seta’ ġie evitat li kieku l-Gvern kien implimenta l-proposta tal-UĦM dwar il-portal tal-kuntratti li ilha li saret mill-2016, li hi għodda b’saħħitha biex ikunu miġġielda l-abbużi u l-prekarjat.

Miżuri ewlenin

 • Greylisting – Bżonn ta’ azzjonijiet konkreti biex noħorġu mil-lista u nnaffdu r-reputazzjoni Maltija. Hemm bżonn li r-responsabbiltà ma tinġarrx biss miċ-ċittadini iżda minn dawk kollha li kienu involuti direttament. Ħtieġa wkoll ta’ ħidma biex Malta jkollha akkademja li toffri taħriġ għall-membri tal-korp diplomatiku li huma kruċjali biex tissewwa r-reputazzjoni madwar id-dinja. Hemm bżonn ukoll li titwaqqaf is-sistema li l-ambaxxaturi jibqgħu jintagħżlu skont kemm ikunu qrib il-partit fil-Gvern.
 • COLA – Ħtieġa li jiġi rivedut il-mekkaniżmu li sar għexieren ta’ snin ilu biex ikun jirrifletti verament l-elementi li qed iwasslu biex togħla l-ħajja u għalhekk il-ħtiġijiet tal-lum.
 • Active Labour Market Policy – Importanti li l-politika l-ġdida għas-suq tax-xogħol issir b’konsultazzjoni mal-ħaddiema u l-unions. Din trid tindirizza l-isfida li ġabet magħha ż-żieda fil-parteċipazzjoni tas-suq tax-xogħol li qed twassal biex il-familji m’għandhomx ħin għal xulxin u għalhekk qed tonqos il-kwalità tal-ħajja.
 • Portal tal-kuntratti – Il-UĦM se tibqa’ tinsisti li jkun hemm internet portal li fih ikunu reġistrati l-kuntratti kollha tax-xogħol bl-iskop li jkun assigurat li ma jkunx hemm abbużi u l-ħaddiema ma jkunux offruti kundizzjonijiet agħar milli tippermetti l-liġi. Il-Gvern kien wiegħed li se jimplimenta din il-proposta fil-Budget tal-2016.
 • Sħubija mandatorja fil-unions għall-ħaddiema bi qligħ inqas mill-paga medjana.
 • Implimentazzjoni tad-Direttiva tal-UE dwar ir-right to disconnect.
 • Remote Working – proposta biex titħaddem sistema ta’ hybrid li jfisser taħlita bejn remote working u mill-post tax-xogħol, u miżuri biex min jaħdem bir-remote working ma jitlifx benefiċċji bħal bonuses jew allowances.
 • Sigħat tax-Xogħol – Proposta biex isir studju fuq il-possibbiltà li tonqos il-ġimgħa ta’ 40 siegħa xogħol. Dan fl-isfond tal-esperjenza pożittiva f’ċertu pajjiżi fejn dan seħħ, għax il-produttività tal-ħaddiema żdiedet minkejja li ħadmu inqas sigħat.
 • Family friendly measures – Miżuri bl-iskop li l-ħaddiema jibbenefikaw minn dawn il-miżuri bla xkiel ta’ xejn u mingħajr ma jitilfu mit-take-home pay.
 • Skejjel tas-Snajja’ – Ftuħ mill-ġdid ta’ dawn l-iskejjel biex tkun indirizzata l-problema tal-early school leavers u fl-istess ħin il-problema li qed jiffaċċja l-pajjiż bħalissa li mhux qed isib biżżejjed ħaddiema għal xogħol manwali.
 • Gvern bħala employer – Jeħtieġ li l-Gvern ikun hu li jagħti eżempju fuq prattiċi tax-xogħol tajbin u mhux kif qed jiġri bħalissa bis-sistema tal-outsourcing lill-kuntratturi. Dan għaliex ħaddiema tal-kuntrattur qed jingħataw kundizzjonijiet inferjuri għall-kollegi tagħhom li jaħdmu mal-Gvern minkejja li qed jagħmlu l-istess xogħol. Trid tieqaf ukoll is-sistema li l-Gvern jagħmel outsourcing tas-servizzi essenzjali li joffri għax din qed tagħti lok għal abbuż.
 • Għawdex – Prezz ridott għall-ħaddiema Għawdxin li jużaw il-fast ferry. Jeħtieġ ukoll li l-Gvern ma jkomplix iżarma s-suq tax-xogħol f’Għawdex billi jdaħħal lil kulħadd jaħdem f’entitajiet pubbliċi għax mhux qed jifdal ħaddiema għas-settur privat.
 • Sptarijiet u power station –Jjittieħed il-kontroll lura mill-Gvern għax jidher ċar li dawn il-ftehim kienu serqa fid-dawl tax-xemx.

Il-dokument bil-proposti kollha fid-dettal jista jitniżżel minn hawn.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment