fbpx

Progress fil-kura tas-saħħa mentali

Kien hawn żmien meta persuna li tkun tbati minn problemi ta’ saħħa mentali kienet tkun imwarba mis-soċjeta. Mal-mogħdija taż-żmien ittieħdu diversi passi mill-awtoritajiet sabiex il-persuni bi problemi ta’ saħħa mentali jkunu stmati aħjar kif jixraqilhom.

Issa tħabbar li f’dawn l-aħħar snin ittieħdu diversi passi biex dawn il-persuni jkunu provduti b’servizzi ġodda fil-komunita. Tħabbar wkoll li l-kabinett tal-ministri approva abbozz ta’ liġi ġdid dwar is-saħħa mentali.

L-appell għandu dejjem ikun biex kulħadd jagħti r-rispett xieraq lill-persuni bi problemi ta’ saħħa mentali.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment