fbpx

Protest Ġudizzjarju mill-UĦM kontra l-MIA

MaltaCourt

Illum il-UĦM ippreżentat protest ġudizzjarju kontra l-Malta International Airport plc (MIA) f’isem il-ħaddiema fis-sezzjonijiet tal-Customer Service Attendants, Informational Technology, Information Management, Electronics u Networks.  Minħabba l-intenzjoni tal-Kumpanija MIA li tkompli il-proċess ta’ outsourcing ta’ diversi sezzjonijiet mingħajr konsultazzjoni/diskussjonijiet adegwati mall-UĦM.

Il-protest kien ippreżentat mill-avukati tal-union, Dr. Ian Spiteri Bailey u Dr. Andrew Grima rispettivament.

140520 UHM – Protest kontra MIA re Transfer

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment