Il-UĦM tirreġistra tilwima industrijali mal-Malta International Airport (MIA)

3095785

It-Taqsima Port u Trasport tal-UĦM illum irreġistrat tilwima industrijali mall-Malta International Airport (MIA) minħabba d-deċiżjoni li ħadet il-kumpanija li tkompli tagħmel outsourcing ta’ diversi sezzjonijet ġewwa l-istess MIA. Fost dawn is-sezzjonjiet hemm dik tal-Customer Service Attendants, tal-Informational Technology, Information Management, Electronics u Networks.