Il-UĦM tesprimi tħassib dwar l-Enemalta

Il-UĦM qiegħda tesprimi t-tħassib tagħha dwar iċ-ċaqlieq u t-trasferimenti interni fost il-ħaddiema ta’ l-Enemalta li qed issiru mingħajr l-ebda konsultazzjoni. It-taqsima Manifattura u Kummerċ tal-UĦM fil-fatt kitbet lill-Executive Chairman ta’ l-Enemalta plc u għamlet diversi mistoqsijiet dwar l-inċertezza li qed jaffaċċjaw il-ħaddiema. Dan wara li tentattivi sabiex issir laqgħa ġew imħassra mill-management.