Jitħabbru azzjonijiet industrijali ġewwa Transport Malta

Il-UĦM Voice of the Workers illum irreġistrat tilwima industrijali mal-Awtorita’ tat-Transport (TM) dwar in-nuqqas ta’ qbil fuq tliet ftehim kollettivi. Għalkemm saru diversi laqgħat ta’ negozjati, kemm mal-management tal-istess Awtorita’ kif ukoll mal-Industrial Relations Unit li hu organu li jinnegozja f’isem il-Gvern Ċentrali, ma ntlaħaqx qbil fuq tliet ftehim kollettivi li ilhom li skadew sa mill-2015….