Avviż dwar l-istrajk tal-għalliema

B’riferenza għall-istrajk tal-għalliema ta’ nhar it-Tnejn li ġej 27 ta’ Novembru, u fl-isfond tal-komunikat li ħareġ il-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn ġie deċiż li dakinhar mhux se jkun hemm trasport tal-iskejjel, il-UHM Voice of the Workers tinnota li jista’ jkun hemm ġenituri li jaħdmu li jkollhom diffikultà biex iwasslu t-tfal tagħhom l-iskola. Dan bil-konsegwenza li ma jaslux…